Institute of Business Management and Commerce

Bachelor of Arts (Honours) in Business Enterprise

BC6-01-21

180 ECTS

Course details

Internship
This degree provides specialist content which is constantly applied to real life business and management scenarios. Learners will be prepared to become proficient in a number of areas as the course allows the students to develop appropriate analytical, critical and research skills in a range of business related areas ranging from Human Resources to Operations Management, and from Purchasing to Project Management and Marketing Management. These are only some of the areas that students will cover during their studies. This 360 degree approach gives the learners maximum flexibility on the workplace as graduates would be able to deal with a wide range of responsibilities.
Dan il-baċellerat jipprovdi lill-istudenti kontenut speċjalizzat li huwa applikat b’mod kostanti f’xenarji tan-negozju u tal-maniġment fil-ħajja reali. L-istudenti jitħejjew biex isiru profiċjenti f’għadd ta’ oqsma, billi l-kors jippermetti lill-istudenti jiżviluppaw ħiliet analitiċi, kritiċi u ta’ riċerka f’firxa ta’ oqsma relatati man-negozju, li jvarjaw mir-Riżorsi Umani sal-Immaniġġjar tal-Operazzjonijiet, u mix-Xiri sal-Immaniġġjar ta’ Proġetti u l-Immaniġġjar tal-Marketing. Dawn huma biss xi wħud mill-oqsma li l-istudenti se jkopru waqt l-istudji tagħhom. Dan l-approċċ komprensiv jagħti lill-istudenti flessibbiltà massima fuq il-post tax-xogħol, billi l-gradwati jkunu jistgħu jidħlu għal firxa wiesgħa ta’ responsabbiltajiet.
MQF Level 6
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Advanced Diploma in Marketing or MCAST Advanced Diploma in Administrative and Secretarial Studies or MCAST Advanced Diploma in Aviation Operations or MCAST Advanced Diploma in Financial Services or MCAST Advanced Diploma in Insurance or MCAST Advanced Diploma in Business Administration or MCAST Advanced Diploma in Transportation and Logistics Management or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Level: Accounts or Marketing or Economics
Career Pathways: Business development manager, Human resources manager, Operations manager, Project manager, Research manager, Analyst

Course Outline