Bachelor of Science (Honours) in Financial Services Management

Course Code: BC6-01-20

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

Targeting one of Malta’s strongest economic sectors, this degree in Financial Services offers learners the opportunity to get a detailed insight into the various aspects of Financial Services, an industry which offers a range of career opportunities ranging from Risk Management to Fund Administration and Wealth Management. Apart from the more technical aspects related to financial services, learners will also gain the required analytical, critical and research skills that are required to work in such a high profile and demanding industry. Learners graduating from this degree find themselves in a very strong position in terms of employment as they are well geared to work in different sectors within this industry.

Course Description (Malti)

Filwaqt li għandha fil-mira tagħha wieħed missetturi ekonomiċi l-aktar b’saħħithom f’Malta, din id-degree fis-Servizzi Finanzjarji toffri lillistudenti l-opportunità li jiksbu għarfien dettaljat tad-diversi aspetti tasServizzi Finanzjarji, industrija li toffri firxa ta’ opportunitajiet ta’ karriera li jvarjaw mill-Ġestjoni tar-Riskju sal-Amministrazzjoni tal-Fondi u l-Immaniġġjar tal-Ġid. Minbarra l-aspetti aktar tekniċi relatati mas-servizzi finanzjarji, l-istudenti jiksbu wkoll il-ħiliet analitiċi, kritiċi u ta’ riċerka meħtieġa biex jaħdmu f’industrija ta’ profil għoli u eżiġenti bħal din. L-istudenti li jiggradwaw minn dan il-kors isibu ruħhom f’pożizzjoni b’saħħitha ħafna fir-rigward ta’ impjieg, billi jkunu kisbu l-ħiliet biex jaħdmu f’setturi differenti f’din l-industrija.

Mode

Internship

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Financial Services or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Levels: Accounts and Economics

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Banking adviser, Compliance executive, Financial adviser, Analyst, Risk management fund administrator