Bachelor of Arts (Honours) in Business Enterprise

Course Code: BC6-01-19

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

This degree provides specialist content which is constantly applied to real life business and management scenarios. Learners will be prepared to become proficient in a number of areas as the course allows the students to develop appropriate analytical, critical and research skills in a range of business related areas ranging from Human Resources to Operations Management, and from Purchasing to Project Management and Marketing Management. These are only some of the areas that students will cover during their studies. This 360 degree approach gives the learners maximum flexibility on the workplace as graduates would be able to deal with a wide range of responsibilities.

Course Description (Malti)

Dan il-baċellerat jipprovdi lill-istudenti kontenut speċjalizzat li huwa applikat b’mod kostanti f’xenarji tan-negozju u tal-maniġment fil-ħajja reali. L-istudenti jitħejjew biex isiru profiċjenti f’għadd ta’ oqsma, billi l-kors jippermetti lill-istudenti jiżviluppaw ħiliet analitiċi, kritiċi u ta’ riċerka f’firxa ta’ oqsma relatati man-negozju, li jvarjaw mir-Riżorsi Umani sal-Immaniġġjar tal-Operazzjonijiet, u mixXiri sal-Immaniġġjar ta’ Proġetti u l-Immaniġġjar tal-Marketing. Dawn huma biss xi wħud mill-oqsma li l-istudenti se jkopru waqt l-istudji tagħhom. Dan l-approċċ komprensiv jagħti lill-istudenti flessibbiltà massima fuq il-post taxxogħol, billi l-gradwati jkunu jistgħu jidħlu għal firxa wiesgħa ta’ responsabbiltajiet.

Mode

Internship

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Marketing or MCAST Advanced Diploma in Administrative and Secretarial Studies or MCAST Advanced Diploma in Aviation Operations or MCAST Advanced Diploma in Financial Services or MCAST Advanced Diploma in Insurance or MCAST Advanced Diploma in Business Administration or MCAST Advanced Diploma in Transportation and Logistics Management or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Level: Accounts or Marketing or Economics

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Business development manager, Human resources manager, Operations manager, Project manager, Research manager, Analyst