Higher Diploma for Accounting Technicians

Course Code: BC5-01-19

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

This course builds upon the MCAST Advanced Diploma in Accounting and offers learners the possibility to become members of the Association of Accounting Technicians (UK). During this programme, the learners will continue to broaden and deepen their studies in the different areas of accounting including Financial and Management Accounting as well as Management and Business Law. Learners who successfully complete the AAT (UK) Advanced Diploma in Accounting as well as the AAT (UK) Professional Diploma in Accounting, are entitled to exemptions from the ACCA qualification (F1, F2, F3). Following the successful completion of related study-units, learners will also be eligible to register for further exemptions, namely F4 and F5.

Course Description (Malti)

Dan il-kors jibni fuq l-MCAST Advanced Diploma in Accounting u joffri lill-istudenti l-possibbiltà li jsiru membri tal-Association of Accounting Technicians (UK). Matul dan ilprogramm, l-istudenti jkomplu jwessgħu u jsaħħu l-istudji tagħhom fl-oqsma differenti tal-accounting, inkluż l-Accounting Finanzjarju u ta’ Mmaniġġjar, kif ukoll il-Liġi dwar il-Maniġment u n-Negozju. L-istudenti li jlestu b’suċċess l-AAT (UK) Advanced Diploma in Accounting, kif ukoll l-AAT (UK) Professional Diploma in Accounting, ikunu intitolati għal eżenzjonijiet millkwalifika tal-ACCA (F1, F2, F3). Studenti li jkunu lestew b’suċċess unitajiet ta’ studju relatati, ikunu eliġibbli wkoll li jirreġistraw għal aktar eżenzjonijiet, jiġifieri F4 u F5.

Mode

Internship

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Accounting

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Accounts administrator, Accounts executive, Accounting technician, Audit assistant, Credit management officer, Senior accounts clerk