Institute of Business Management and Commerce

Higher Diploma for Accounting Technicians

BC5-01-19

Course details

This course builds upon the MCAST Advanced Diploma in Accounting and offers learners the possibility to become members of the Association of Accounting Technicians (UK). During this programme, the learners will continue to broaden and deepen their studies in the different areas of accounting including Financial and Management Accounting as well as Management and Business Law.

Learners who successfully complete the AAT (UK) Advanced Diploma in Accounting as well as the AAT (UK) Professional Diploma in Accounting, are entitled for exemptions from the ACCA qualification (F1, F2, F3) Through successful completion of related study-units, leaners will also be eligible to register for further exemptions namely, F4 and F5.

Dan il-kors jibni fuq l-MCAST Advanced Diploma in Accounting u joffri lill-istudenti l-possibbiltà li jsiru membri tal-Association of Accounting Technicians (UK). Matul dan il-programm, l-istudenti jkomplu jwessgħu u jsaħħu l-istudji tagħhom fl-oqsma differenti tal-accounting, inkluż l-accounting finanzjarja u ta’ mmaniġġjar, kif ukoll il-Liġi dwar il-Maniġment u n-Negozju.

L-istudenti li jlestu b’suċċess l-AAT (UK) Advanced Diploma in Accounting, kif ukoll l-AAT (UK) Professional Diploma in Accounting, huma intitolati għal eżenzjonijiet mill-kwalifika tal-ACCA (F1, F2, F3) Permezz tat-tlestija b’suċċess ta’ unitajiet ta’ studju, l-istudenti jkunu eliġibbli wkoll li jirreġistraw għal aktar eżenzjonijiet, jiġifieri, F4 u F5.

Level 5
2 years full-time
Internship

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

MCAST Advanced Diploma in Accounting


Career opportunities