Institute of Business Management and Commerce

Advanced Diploma in Retail

BC4-A7-21

120 ECVET

Course details

Apprenticeship
Learners will be exposed to the different aspects and career opportunities related to retail including front line, logistics, purchasing, retail operations and visual merchandising as an example. The retail industry in Malta is one of the largest industries and offers career opportunities with both local as well as international chains. Learners will be covering all aspects of the retail environment including Stock Presentation, Customer Care, Buying, Visual Merchandising and Consumer Behaviour. Throughout this course, which is on Apprenticeship, learners will be studying on a dual system whereby they will have days at school, and days out working in industry
L-istudenti ħa jkunu esposti għal aspetti differenti u opportunitajiet ta’ karrieri relatati mal-industrija talbejgħ għall-konsumatur. Bħala eżempju, dawn jinkludu l-ewwel kuntatt, il-loġistika, ix-xiri, l-operat u l-kummerċjalizzazzjoni vizwali. Is-settur tal-bejgħ f’Malta huwa wieħed mill-ikbar industriji u joffri opportunitajiet ta’ xogħol ma’ azjendi lokali jew internazzjonali. L-istudenti ħa jkunu qed jistudjaw l-aspetti kollha li jinkludu l-Preżentazzjoni tal-Istokk, l-Assistenza ta’ Klijenti, ix-Xiri, il-Kummerċjalizzazzjoni Viżiva u l-Imġiba tal-Konsumaturi. Matul dan il-kors, li qed jigi offrut fuq bazi ta’ Apprendistat, l-istudenti ħa jistudjaw b’sistema ‘dual’ fejn iqattgħu ġranet l-iskola u oħrajn fuq il-post tax-xogħol.
MQF Level 4
2 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Level 3 Diploma or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: Mathematics, English Language
Career Pathways: Shop supervisor, Visual merchandiser