Institute of Business Management and Commerce

Advanced Diploma in Administrative and Secretarial Studies

BC4-A6-21

120 ECVET

Course details

Apprenticeship
This programme is designed to enable learners to understand the key areas of administration, administrative services, office equipment and supplies, routine procedures, standards and the work environment. It is also designed to provide learners with the possibility of opting to delve deeper into one of two specific areas, namely Medical Secretaries and Legal Secretaries, as well as the application of Italian and French within a business related usage. The programme of studies has a very high level of hands-on experience through Apprenticeship, where learners will not only be learning by doing, but will also experience firsthand the application of the theory they would be learning in class.
Dan il-programm huwa mfassal biex jgħin lill-istudenti jifhmu l-oqsma ewlenin tal-amministrazzjoni, is-servizzi amministrattivi, it-tagħmir u l-provvisti tal-amministrazzjoni, il-proċeduri ta’ rutina, l-istandards u l-ambjent tax-xogħol. Huwa mfassal ukoll biex jipprovdi lill-istudenti l-possibbiltà li jagħżlu li jidħlu aktar fil-fond f’wieħed minn żewg oqsma speċifiċi, jiġifieri Segretarji Mediċi u Segretarji Legali, kif ukoll l-applikazzjoni tat-Taljan u l-Franċiż f’kuntest relatat man-negozju. Il-programm ta’ studji għandu livell għoli ta’ esperjenza prattika permezz tal-Apprendistat, fejn l-istudenti mhux biss jitgħallmu permezz tal-prattika, iżda anke jesperjenzaw l-applikazzjoni diretta tat-teorija li jkunu qed jitgħallmu fil-klassi
MQF Level 4
2 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Business or MCAST Diploma in Postal Services or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: Maltese and English Language Preferred: Mathematics Students opting for the Medical Stream need to be in possession of a: MCAST Diploma in Health and Social Care with at least 4 units at Grade B or better or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: Maltese, English Language and One subject from Chemistry, Physics, Biology Preferred: Mathematics
Career Pathways: Secretary, Office administrator, Clerk, Personal assistant

Course Outline