Institute of Business Management and Commerce

Advanced Diploma in Marketing

BC4-A5-21

120 ECVET

Course details

Apprenticeship
This programme is aimed at giving learners the knowledge and knowhow of the main areas related to the different areas of marketing. They will go into the areas of Marketing, Sales, Advertising, Public Relations and Customer Care in some detail. The insight in these different areas provides the student with the ability to work in different areas of marketing. The learner will also have the opportunity to apply the theory learned in class in practice through the Apprenticeship placement.
Dan il-programm għandu l-għan li jipprovdi lill-istudenti l-għarfien u l-kompetenza fir-rigward tal-oqsma ewlenin relatati mal-oqsma differenti tal-marketing. L-istudenti se jidħlu f’ċertu dettall fl-oqsma tal-Marketing, il-Bejgħ, ir-Reklamar, ir-Relazzjonijiet Pubbliċi u l-Assistenza tal-Klijenti. Il-ħiliet f’dawn l-oqsma differenti jwasslu lill-istudent sabiex ikun kapaċi jaħdem f’oqsma differenti tal-marketing. Permezz tal-Apprendistat, l-istudent se jkollu wkoll l-opportunità li japplika fil-prattika t-teorija li jkun tgħallem fil-klassi.
MQF Level 4
2 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Business or MCAST Diploma in Postal Services or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: English Language Preferred: Maltese
Career Pathways: Brand/sales executive, Customer care coordinator, Marketing assistant, Media officer, Public relations officer, Sales representative, Selling and sales coordinator