Gozo Campus

Advanced Diploma in Accounting

BC4-A3-21G

120 ECVET

Course details

Apprenticeship
This course aims to give learners a very good grounding in the area of Accounting. Study areas vary from the different aspects of financial and management accounting, to the use of accounting software, as well as other more generic areas of key skills. The course has a very high level of hands-on experience through Apprenticeship where students will not only be learning by doing but will also experience first-hand the application of the theory they would be learning in class. While students who finish the course will not be fully qualified accountants, learners will definitely have a very good understanding and possess the required skills to work in an accounts department. Learners following this programme will also be prepared to sit for AAT (Association of Accounting Technicians) UK International Examinations.
Dan il-kors għandu l-għan li jipprovdi lill-istudenti bażi tajba ħafna fl-istudju tal-Accounting. L-oqsma tal-istudju jinkludu l-aspetti differenti ta’ accounting finanzjarju u ta’ mmaniġġjar, l-użu ta’ softwer tal-accounting, kif ukoll oqsma aktar ġeneriċi ta’ ħiliet ewlenin. Il-kors għandu livell għoli ħafna ta’ esperjenza prattika permezz ta’ Apprendistat, fejn l-istudenti mhux biss jitgħallmu permezz tal-prattika, iżda anke jesperjenzaw l-applikazzjoni diretta tat-teorija li jkunu qed jitgħallmu fil-klassi. Għalkemm l-istudenti li jlestu l-kors ma jkunux accountants kwalifikati b’mod sħiħ, żgur se jkollhom fehim tajjeb ħafna, flimkien mal-ħiliet meħtieġa biex jaħdmu f’dipartiment tal-accounts. L-istudenti li jsegwu dan il-programm jitħejjew ukoll biex jagħmlu l-Eżamijiet Internazzjonali tal-AAT (Association of Accounting Technicians) UK.
MQF Level 4
2 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Business or MCAST Diploma in Postal Services or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: English Language, Mathematics.
Fees: There are AAT fees payable to AAT (UK) for Membership and Examinations leading to Qualification Certificates as awarded by AAT (UK). Miżati: Hemm miżati tal-AAT li għandhom jitħallsu lill-AAT (UK) għal Sħubija u Eżamijiet li jwasslu għal Ċertifikati ta’ Kwalifika mogħtija minn AAT (UK).
Career Pathways: Accounts clerk, Accounts administrator, Audit assistant, Credit management officer.