Institute of Business Management and Commerce

Advanced Diploma in Accounting

BC4-A3-21

120 ECVET

Course details

Apprenticeship
This programme aims to give learners a very good grounding in the studying of Accounts. Study areas range from aspects of financial management accounting to the use of accounting software and more generic areas of key skills. The course includes hands-on experience through Apprenticeship where students will learn by doing and gain experience first-hand on the application of the theory. Students who finish the course will not be qualified accountants, but will have a very good understanding and possess the required skills to work in an accounts department. Learners following this programme will also be prepared to sit for AAT (Association of Accounting Technicians) UK International Examinations.
Dan il-programm għandu l-għan li jipprovdi lill-istudenti bażi tajba ħafna fl-istudju tal-Accounts. L-oqsma tal-istudju jinkludu l-aspetti differenti ta’ accounting finanzjarju u ta’ mmaniġġjar, l-użu ta’ softwer tal-accounting, kif ukoll oqsma aktar ġeneriċi ta’ ħiliet ewlenin. Il-kors għandu livell għoli ħafna ta’ esperjenza prattika permezz ta’ Apprendistat, fejn l-istudenti mhux biss jitgħallmu permezz tal-prattika, iżda anke jesperjenzaw l-applikazzjoni diretta tat-teorija li jkunu qed jitgħallmu fil-klassi. Għalkemm l-istudenti li jlestu l-kors ma jkunux accountants kwalifikati b’mod sħiħ, żgur se jkollhom fehim tajjeb ħafna, flimkien mal-ħiliet meħtieġa biex jaħdmu f’dipartiment tal-accounts. L-istudenti li jsegwu dan il-programm se jitħejjew ukoll biex jagħmlu l-Eżamijiet Internazzjonali tal-AAT (Association of Accounting Technicians) UK.
MQF Level 4
2 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Business or MCAST Diploma in Postal Services or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: English Language, Mathematics
Fees: There are AAT fees payable to AAT (UK) for Membership and Examinations leading to Qualification Certificates awarded by AAT (UK). Miżati: Hemm miżati tal-AAT li għandhom jitħallsu lill-AAT (UK) għal Sħubija u Eżamijiet li jwasslu għal Ċertifikati ta’ Kwalifika mogħtija minn AAT (UK).
Career Pathways: Accounts clerk, Accounts administrator, Audit assistant, Credit management officer