Institute of Business Management and Commerce

Advanced Diploma in Insurance

BC4-A2-19

Course details

This course is a core qualification for all those wishing to embark on a career in insurance across its different sectors. Different aspects of insurance will be explored including basic insurance principles, regulatory environment, key insurance disciplines including underwriting and claims, as well as popular products such as motor, house and home, healthcare, and packaged commercial insurance. Market legislation, regulation, market practice and distribution are also studied. This qualification is the first step towards becoming professionally qualified and its value is widely recognised throughout the insurance industry.
Learners following this programme of studies may wish to register as Members and sit for the relevant Chartered Insurance Institute (UK) Professional examinations. On successful achievement of the CII (UK) examinations, CII members will be able to make use of the designation Cert CII. Membership and Examination Fees payable to CII (UK), apply.
Dan il-kors huwa kwalifika ewlenija għal dawk kollha li jixtiequ jibdew karriera fl-assigurazzjoni fis-setturi differenti tagħha. Jiġu esplorati l-aspetti differenti tal-assigurazzjoni, inklużi l-prinċipji bażiċi tal-assigurazzjoni, l-ambjent regolatorju, id-dixxiplini ewlenin tal-assigurazzjoni inklużi l-underwriting u l-claims, kif ukoll prodotti popolari bħall-assigurazzjoni tal-karozzi, tad-djar, tas-saħħa u dik kummerċjali f’pakketti. Jiġu studjati wkoll il-leġiżlazzjoni u r-regolamenti dwar is-suq, u l-prattiċi u d-distribuzzjoni tas-suq. Din il-kwalifika hija l-ewwel pass lejn kwalifika professjonali u l-valur tagħha huwa rikonoxxut b’mod wiesa’ fl-industrija kollha tal-assigurazzjoni.

L-istudenti li jidħlu għal dan il-programm ta’ studji jistgħu jirreġistraw bħala Membri u jagħmlu l-eżamijiet professjonali rilevanti taċ-Chartered Insurance Institute (UK). Wara li jgħaddu minn dawn l-eżamijiet tas-CII (UK), il-membri ikunu jistgħu jużaw it-titlu Cert CII. Japplikaw il-Miżati tas-Sħubija u tal-Eżamijiet, li għandhom jitħallsu lis-CII (UK).

Level 4
2 years on apprenticeship
Apprenticeship

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

MCAST Diploma in Business
or
MCAST Diploma in Postal Services
or
4 SEC/O-Level /SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: English Language and Mathematics


Career opportunities