Institute of Business Management and Commerce

Advanced Diploma in Business Administration

BC4-A1-21

120 ECVET

Course details

Apprenticeship
This programme will allow learners to study the different areas of business administration. It is aimed either at students who aspire to one day open up their own business or follow in their family business, or else to work in the administration of a company at a junior level. This generic course offers a good basis into the main areas of business administration including office administration, accounts, marketing, recruitment, and health and safety among others. The course, which is assessed through a variety of scenario related assessments, also sees learners go out on Apprenticeship where a holistic hands-on and practical approach is adopted.
Dan il-programm jippermetti lill-istudenti jistudjaw l-oqsma differenti tal-amministrazzjoni tan-negozju. Il-kors huwa mmirat lejn studenti li jaspiraw li xi darba jiftħu n-negozju tagħhom jew li jkomplu jmexxu n-negozju tal-familja tagħhom, jew inkella jixtiequ li jaħdmu fl-amministrazzjoni ta’ kumpanija mhux f’livell għoli. Dan il-kors ġeneriku joffri bażi tajba fl-oqsma ewlenin tal-amministrazzjoni tan-negozju, inklużi l-amministrazzjoni tal-uffiċċju, l-accounts, il-marketing, ir-reklutaġġ, u s-saħħa u s-sigurtà, fost l-oħrajn. Il-kors, li huwa vvalutat permezz ta’ varjetà ta’ metodi ta’ valutazzjoni relatati max-xenarju, jipprovdi wkoll Apprendistat għall-istudenti biex hekk jiksbu esperjenza prattika.
MQF Level 4
2 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Business or MCAST Diploma in Postal Services or MCAST Diploma in Foundation Studies for Security, Enforcement and Protection or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: English Language, Mathematics
Career Pathways: Clerk, Administrative assistant, Human resource assistant, Front office coordinator, Purchasing officer, Field research officer, Supply chain / Logistics officer

Course Outline