Gozo Campus

Diploma in Business

BC3-01-21G

60 ECVET

Course details

This course is aimed at preparing learners to further their studies in different areas of business. It is a preparatory course for those who wish to further their studies at MCAST on to MQF Level 4. The course aims to allow learners to improve in the areas of written and spoken English and Maltese, as well as in their Mathematical and IT skills. The course also goes into more detail, while starting from the very basics, of different business areas and functions such as Accounts, Human Resources, Marketing, Purchasing, and others. This generic background allows the students to bring their academic level up to scratch, while having enough knowledge about the different business areas to be able to choose a more specialised course of studies at Level 4.
Dan il-kors huwa mmirat lejn it-tħejjija ta’ studenti biex ikomplu l-istudji tagħhom f’oqsma differenti tan-negozju. Huwa kors preparatorju biex wieħed ikompli l-istudji tiegħu fl-MCAST fil-Livell 4 tal-MQF. Il-kors għandu l-għan li jippermetti lill-istudenti li jtejbu l-ħiliet tagħhom floqsma tal-Ingliż u l-Malti, miktuba u mitkellma, kif ukoll dawk fil-Matematika u l-IT . Il-kors jidħol ukoll f’ħafna aktar dettall, filwaqt li jibda mill-kunċetti verament bażiċi, ta’ oqsma u funzjonijiet differenti tan-negozju bħall-Accounts, ir-Riżorsi Umani, il-Marketing, ix-Xiri u oħrajn. Dan l-isfond ġeneriku jippermetti lill-istudenti jtejbu l-livell akkademiku tagħhom sa standard aċċettabbli, filwaqt li jiksbu biżżejjed għarfien dwar l-oqsma differenti tan-negozju sabiex ikunu jistgħu jagħżlu kors ta’ studju aktar speċjalizzat fil-Livell 4.
MQF Level 3
1 Year Full-time
Entry Requirements: MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: Business Studies.
Career Pathways: Clerical assistant, Shop cashier.

Course Outline