Gozo Campus

Diploma in Business

BC3-01-19G

Course details

This course is aimed at preparing learners to further their studies in different areas of business. It is a preparatory course for those to further their studies at MCAST on to MQF level 4. The course aims to allow learners to improve in areas of written and spoken English and Maltese as well as their Mathematical and IT skills. The course however also goes into more detail, while starting from the very basics, of different business areas and functions such as Accounts, Human Resources, Marketing, Purchasing, and others. This generic background allows the students to get their academic level up to scratch, while having enough knowledge about the different business areas to be able to choose a more specialised course of studies at level 4.

Dan il-kors huwa mmirat lejn it-tħejjija ta’ studenti biex ikomplu l-istudji tagħhom f’oqsma differenti tan-negozju. Huwa kors preparatorju biex wieħed ikompli l-istudji tiegħu fl-MCAST sal-livell 4 tal-MQF. Il-kors għandu l-għan li jippermetti lill-istudenti jtejbu l-ħiliet tagħhom fl-oqsma tal-Ingliż u l-Malti, miktuba u mitkellma, u l-ħiliet Matematiċi u tal-IT tagħhom. Madankollu, il-kors jidħol ukoll f’ħafna aktar dettall, filwaqt li jibda mill-kunċetti verament bażiċi, ta’ oqsma u funzjonijiet differenti tan-negozju bħall-Accounts, ir-Riżorsi Umani, il-Marketing, ix-Xiri u oħrajn. Dan l-isfond ġeneriku jippermetti lill-istudenti jtejbu l-livell akkademiku tagħhom sa standard aċċettabbli, filwaqt li jiksbu biżżejjed għarfien dwar l-oqsma differenti tan-negozju sabiex ikunu jistgħu jagħżlu kors aktar speċjalizzat ta’ studji fil-livell 4.

Level 3

1 year full-time

Work Placement

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Preferred: Business Studies


Career opportunities