Institute of Business Management and Commerce

Introductory Certificate in Business

BC1-01-21

40 ECVET

Course details

This programme is aimed at learners who would like to explore the world of studying business related subjects. During the programme, learners will be exposed to the basics of business concepts including organisational structures and different business areas. The course will also provide learners with skills related to subjects such as English, Mathematics and Maltese as well as other key skills units which will help them in their progression towards further studies.
Dan il-programm huwa mmirat għal studenti li jixtiequ jesploraw id-dinja tal-istudju ta’ suġġetti relatati man-negozju. Matul il-programm, l-istudenti se jiltaqgħu mal-kunċetti bażiċi tan-negozju, inklużi strutturi organizzattivi u oqsma differenti tan-negozju. Il-kors se jipprovdi wkoll lill-istudenti l-ħiliet relatati ma’ suġġetti bħall-Ingliż, il-Matematika u l-Malti, kif ukoll unitajiet ta’ ħiliet ewlenin oħra li jgħinuhom jimxu ‘l quddiem biex ikunu jistgħu jkomplu jistudjaw
MQF Level 1
1 Year Full-time
Entry Requirements: Finished Compulsory Education
Initial Assessment Tests and/or Interview (as may be applicable)
Career Pathways: Office assistant, Shop assistant