Institute of Applied Sciences

Bachelor of Science (Honours) in Environmental Health

AS6-05-21

180 ECTS

Course details

Internship
Prospective learners following this programme will be dealing with the various, often inter-related, facets of environmental health that include: public health; environmental health and safety; food and water safety; health aspects relating to domestic, leisure and workplace environments, and the impact of these various factors on the individual and on society at large. Learners will gain the knowledge, skills and competences on how to assess, analyse, devise and implement efficient solutions to environmental health issues, with a view that successful candidates may be employed in advisory, enforcement or educational positions. They will also learn about current local policies and legal frameworks that oversee the governance of these environmental health factors.
L-istudenti prospettivi li jsegwu dan il-programm jindirizzaw id-diversi aspetti, ħafna drabi relatati ma’ xulxin, tas-saħħa ambjentali li jinkludu: is-saħħa pubblika; is-saħħa u s-sikurezza ambjentali; is-sikurezza tal-ikel u tal-ilma; l-aspetti tas-saħħa relatati ma’ ambjenti domestiċi, ta’ divertiment u tal-post tax-xogħol, u l-impatt ta’ dawn id-diversi fatturi fuq l-individwu u fuq is-soċjetà inġenerali. L-istudenti jiksbu l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi dwar kif jivvalutaw, janalizzaw, ifasslu u jimplimentaw soluzzjonijiet effiċjenti fir-rigward ta’ kwistjonijiet ta’ saħħa ambjentali, bl-għan li l-kandidati li jtemmu l-kors b’suċċess ikunu jistgħu jsibu impjieg f’pożizzjonijiet ta’ konsulenza, ta’ infurzar jew fil-qasam tal-edukazzjoni. Huma se jitgħallmu wkoll dwar politiki lokali u oqfsa legali kurrenti li jissorveljaw il-governanza ta’ dawn il-fatturi ta’ saħħa ambjentali.
MQF Level 6
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Advanced Diploma in Health Sciences or MCAST Advanced Diploma in Environmental Sustainability or MCAST Advanced Diploma in Food Technology or MCAST Advanced Diploma in Applied Science or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Level: Biology Preferred A-Levels: English, Chemistry Preferred I-Levels: Chemistry, Mathematics
Career Pathway: Environmental health officer

Course Outline