Northumbria University Bachelor of Science (Honours) in Nursing Studies

Course Code: AS6-04-20

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

This Northumbria University programme offered in collaboration with MCAST provides learners with the necessary competences and qualifications required to register as a nurse (level 1) in Malta and across all EU member states. Learners will pursue a minimum of 2,300 hours of theoretical work and 2,300 hours of practical work (most of which is carried out on placement) as stipulated by EU directive 2005/36/EC, leading to a clinically skilled and compassionate nurse with professional values and who is fully capable of taking on accountable responsibility. Learners must successfully pass all theoretical and practical components of the course to be eligible for
registration.

Course Description (Malti)

Dan il-programm talUniversità ta’ Northumbria offrut b’kollaborazzjoni mal-MCAST jipprovdi lill-istudenti l-kompetenzi u l-kwalifiki neċessarji li huma meħtieġa biex jirreġistraw bħala infermiera (tal-ewwel livell) f’Malta u fl-Istati Membri kollha tal-UE. L-istudenti jkollhom minimu ta’ 2,300 siegħa ta’ ħidma teoretika u 2,300 siegħa ta’ ħidma prattika (li ħafna minnha ssir fuq il-post tax-xogħol) kif stipulat fid-Direttiva tal-UE 2005/36/KE, bilgħan li l-infermiera jkunu klinikament imħarrġa, juru kompassjoni, iħaddnu valuri professjonali u kapaċi jieħdu r-responsabbiltà fit-twettiq ta’ dmirijiethom. L-istudenti jridu jgħaddu mill-partijiet teoretiċi u prattiċi kollha tal-kors biex ikunu eliġibbli għarreġistrazzjoni.

Mode

Internship (Assessed Clinical Placement)

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Health Sciences or MCAST Advanced Diploma for Pharmacy Technicians or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Preferred A-Levels: Biology, English, Psychology, Sociology, Chemistry Preferred I-Levels: Chemistry, Mathematics, Sociology

Other Entry Requirements

Applicants will be subject to an occupational health screening and a values-based competitive interview to establish the suitability of candidates for nursing and that will ultimately act towards the final selection of candidates. Learners must also provide evidence of a clear criminal conduct.

Career Opportunities

State registered nurse