Institute of Applied Sciences

Bachelor of Science (Honours) in Health Sciences (Physiological Measurements)

AS6-03-19

Course details

This degree programme is intended for learners who wish to pursue studies which will provide them with the appropriate competences for the measurement and imaging of the human body’s physiological activity. Scientists qualified in this field, team-up with various other health professionals and provide the diagnostic information which is vital to the medical profession in the treatment of several medical conditions.
This three-year programme, will provide the learner with the knowledge, clinical training and skills necessary to gain the professional qualifications required to work as a healthcare science practitioner in the area of clinical physiology.

Dan il-programm li jwassal għal baċellerat huwa maħsub għall-istudenti li jixtiequ jkomplu bl-istudji tagħhom f’oqsma li jipprovdulhom il-kompetenzi xierqa biex jiksbu tagħrif dwar l-attività fiżjoloġika tal-ġisem tal-bniedem. Ix-xjentisti kwalifikati f’dan il-qasam jingħaqdu ma’ diversi professjonisti oħra fil-qasam tas-saħħa u jipprovdu l-informazzjoni dijanjostika li hija vitali għall-professjoni medika fir-rigward tat-trattament ta’ diversi kondizzjonijiet mediċi.
Dan il-programm ta’ tliet snin jipprovdi lill-istudent it-tagħrif, it-taħriġ kliniku u l-ħiliet meħtieġa biex jikseb il-kwalifiki professjonali meħtieġa biex jaħdem bħala prattikant xjentifiku kkwalifikat fil-qasam tal-fiżjoloġija klinika.

Level 6

3 years full-time

Internship

MCAST Advanced Diploma for Pharmacy Technicians
or
MCAST Advanced Diploma in Health Sciences
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: Biology
Preferred: Chemistry, Physics


Career opportunities