Institute of Applied Sciences

Bachelor of Science (Honours) in Environmental Science and Sustainable Technologies

AS6-02-21

180 ECTS

Course details

Internship
The protection of natural resources, CO2 emissions, climate change and its effects, and demographic changes, are increasingly important topics in the local and international context. The programme merges classical engineering with natural sciences. Environmental engineering Sciences and Sustainable Technologies deals with engineering solutions for environmentally relevant challenges of our future. This course provides learners with the ability to use problem-solving approaches for dealing with ecological and technical challenges, in order to creatively arrive at a situation of resource sustainability. The course is a challenging, technically-oriented programme that offers learners a broad range of fields of application. Graduates can be active in the planning, construction and operation of environmental technological facilities, in research and teaching, environmental organisations, administration, and consultancy businesses of their own.
Il-protezzjoni tar-riżorsi naturali, l-emissjonijiet tas-CO2, it-tibdil fil-klima u l-effetti tiegħu, u t-tibdil demografiku, huma suġġetti li qed isiru dejjem aktar importanti fil-kuntest lokali u internazzjonali. Il-programm jgħaqqad l-inġinerija klassika max-xjenzi naturali. Dan il-kors jittratta soluzzjonijiet tal-inġinerija għal sfidi ambjentali li se niffaċċjaw fil-futur. Dan il-kors iwassal biex l-istudenti jkunu kapaċi jsibu soluzzjonijiet li jindirizzaw sfidi ekologiċi u tekniċi bil-għan li tintlaħaq sitwazzjoni ta’ sostenibbiltà tar-riżorsi. Il-kors huwa programm impenjattiv, orjentat lejn it-teknoloġija u joffri lillistudenti firxa wiesgħa ta’ oqsma ta’ applikazzjoni. Il-Gradwati jistgħu jkunu attivi flippjanar, fil-kostruzzjoni u l-operat ta’ faċilitajiet teknoloġiċi ambjentali, fir-riċerka u t-tagħlim, f’organizzazzjonijiet ambjentali, flamministrazzjoni u f’negozji ta’ konsulenza tagħhom stess.
MQF Level 6
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Advanced Diploma in Environmental Sustainability or MCAST Advanced Diploma in Applied Science or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory I- or A-Level: Physics or Mathematics (Pure or Applied) or Biology or Chemistry or Geography or Environmental Studies
Career Pathways: Water project manager, Alternative energy manager, Environmental sales personnel, Environmental regulator