Bachelor of Science (Honours) in Environmental Engineering

Course Code: AS6-02-19

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

The protection of natural resources, CO2 emissions, climate change and its effects, and demographic changes, are increasingly important topics in the local and international context. The programme merges classical engineering with natural sciences. Environmental engineering deals with engineering solutions for environmentally relevant challenges of our future. This course provides learners with the ability to use problem-solving approaches for dealing with ecological and technical challenges, in order to creatively arrive at a situation of resource sustainability. The course is a challenging, technicallyoriented programme that offers learners a broad range of fields of application. Environmental engineers can be active in the planning, construction and operation of environmental technological facilities, in research and teaching, environmental organisations, administration, and consultancy businesses of their own.

Course Description (Malti)

Il-protezzjoni tar-riżorsi naturali, l-emissjonijiet tas-CO2, it-tibdil fil-klima u l-effetti tiegħu, u t-tibdil demografiku, huma suġġetti li qed isiru dejjem aktar importanti fil-kuntest lokali u internazzjonali. Il-programm jgħaqqad l-inġinerija klassika maxxjenzi naturali. L-inġinerija ambjentali tittratta soluzzjonijiet tal-inġinerija għal sfidi ambjentali li se niffaċċjaw fil-futur. Dan il-kors iwassal biex l-istudenti jkunu kapaċi jsibu soluzzjonijiet li jindirizzaw sfidi ekologiċi u tekniċi bil-għan li tintlaħaq sitwazzjoni ta’ sostenibbiltà tar-riżorsi. Il-kors huwa programm impenjattiv, orjentat lejn it-teknoloġija u joffri lillistudenti firxa wiesgħa ta’ oqsma ta’ applikazzjoni. L-inġiniera ambjentali jistgħu jkunu attivi flippjanar, fil-kostruzzjoni u l-operat ta’ faċilitajiet teknoloġiċi ambjentali, fir-riċerka u t-tagħlim, f’organizzazzjonijiet ambjentali, flamministrazzjoni u f’negozji ta’ konsulenza tagħhom stess.

Mode

Internship

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Environmental Sustainability or MCAST Advanced Diploma in Applied Science or 2 A-Level Passes and 2 I-Level Passes Compulsory I- or A-Level: Physics or Mathematics (Pure or Applied) Biology, Chemistry, Geography, Enviromental Studies

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Water project manager, Alternative energy manager, Environmental sales engineer, Environmental regulator