Institute of Applied Sciences

Bachelor of Science (Honours) in Environmental Engineering

AS6-02-19

Course details

The protection of natural resources, CO2 emissions, climate change and its effects, and demographic changes, are increasingly important topics in the local and international context. The programme merges classical engineering with natural sciences.
Environmental engineering deals with engineering solutions for environmentally relevant challenges of our future. This course provide learners with the ability to use problem-solving approaches for dealing with ecological and technical challenges, in order to creatively arrive at a situation of resource sustainability.
The course is a challenging, technically-oriented programme that offers learners a broad range of fields of application. Environmental engineers can be active in the planning, construction and operation of environmentally technological facilities, in research and teaching, environmental organisations, administration, and consultancy businesses of their own.
Il-protezzjoni tar-riżorsi naturali, l-emissjonijiet tas-CO2, it-tibdil fil-klima u l-effetti tiegħu, u t-tibdil demografiku, huma suġġetti li qed isiru dejjem aktar importanti fil-kuntest lokali u internazzjonali. Il-programm jgħaqqad l-inġinerija klassika max-xjenzi naturali.
L-inġinerija ambjentali tittratta s-soluzzjonijiet tal-inġinerija għal sfidi ambjentalment rilevanti tal-futur tagħna. Dan il-kors iwassal lill-istudenti biex ikunu kapaċi jużaw approċċi għas-soluzzjoni tal-problemi biex jiġu indirizzati l-isfidi ekoloġiċi u tekniċi, bil-għan li jaslu f’sitwazzjoni li tinvolvi sostenibbiltà tar-riżorsi.
Il-kors huwa programm impenjattiv, orjentat lejn it-teknoloġija u joffri lill-istudenti firxa wiesgħa ta’ oqsma ta’ applikazzjoni. L-inġiniera ambjentali jistgħu jkunu attivi fl-ippjanar, il-kostruzzjoni u l-operat ta’ faċilitajiet ambjentalment teknoloġiċi, fir-riċerka u t-tagħlim, f’organizzazzjonijiet ambjentali, fl-amministrazzjoni u f’negozji ta’ konsulenza tagħhom stess.
Level 6
3 years full-time
Internship

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

 MCAST Advanced Diploma in Environmental Sustainability
or
MCAST Advanced Diploma in Applied Science
or
2 A-Level Passes and 2 I-Level Passes
Compulsory A-Level: Physics or Mathematics (Pure or Applied) or Biology or Chemistry


Career opportunities