Institute of Applied Sciences

Bachelor of Science (Honours) in Chemical Technology

AS6-01-21

180 ECTS

Course details

Internship
This undergraduate course offers an opportunity to learners to gain a foundation in the core chemistry concepts and the manufacture of chemical products, such as pharmaceuticals, polymers, foods, beverages and petrochemicals. The knowledge, skills and competences attained give individuals an opportunity to succeed in employment in a wide range of manufacturing and processing industries, consulting firms, government, research and educational institutions. The course exposes learners to the development and design of chemical processes at different scales and creates a bridge between science and manufacturing, by applying the principles of chemistry and engineering to solve problems involving the production or use of chemicals. The programme also provides opportunities for learners to focus on the development of higher level skills in a scientific and technological context.
Dan il-kors li jwassal għal baċellerat joffri opportunità lill-istudenti biex jiksbu bażi soda fil-kunċetti ewlenin talkimika u l-manifattura ta’ prodotti kimiċi, bħal prodotti farmaċewtiċi, polimeri, ikel, xorb u prodotti petrokimiċi. L-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi miksuba jagħtu lill-individwi l-opportunità biex jirnexxu fl-impjieg f’firxa wiesgħa ta’ industriji tal-manifattura u talipproċessar, ta’ ditti ta’ konsulenza, mal-gvern, u ma’ istituzzjonijiet ta’ riċerka u edukattivi. Il-kors jesponi lillistudenti għall-iżvilupp u d-disinn ta’ proċessi kimiċi fi skali differenti u joħloq pont bejn ixxjenza u l-manifattura, bl-applikazzjoni talprinċipji tal-kimika u l-inġinerija biex jiġu solvuti problemi li jinvolvu l-produzzjoni jew l-użu ta’ sustanzi kimiċi. Ilprogramm jipprovdi wkoll opportunitajiet għall-istudenti biex jiffokaw fuq l-iżvilupp ta’ ħiliet ta’ livell ogħla f’kuntest xjentifiku u teknoloġiku.
MQF Level 6
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Advanced Diploma in Applied Science
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: Chemistry
Preferred A or I-Level: Biology or Physics or
Mathematics (Pure or Applied)
Career Pathways: Senior laboratory analyst, Laboratory administrator, Validation specialist, Chemical plant administrator