Advanced Diploma in Applied Science

Course Code: AS4-A2-19

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

This programme of studies is aimed at learners who wish to embark on a scientific career in a range of industries such as petrochemical, life sciences, health, pharmaceutics, and environment. The programme of studies contains a wide range of science and technology study-units that reflect aspects of employment within relevant industries. The learners will appreciate how the fundamental principles of science relate to the technological operations of the workplace. They will develop the necessary skills to work in a laboratory environment within the manufacturing industry, and to apply basic principles within the workplace.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji huwa mmirat lejn studenti li jixtiequ jibdew karriera xjentifika f’firxa ta’ industriji bħal dawk relatati mal-petrokimika, ix-xjenzi tal-ħajja, issaħħa, il-farmaċewtika u l-ambjent. Il-programm ta’ studji jinkludi firxa wiesgħa ta’ unitajiet ta’ studju fix-xjenza u t-teknoloġija li jirriflettu aspetti tal-impjiegi f’industriji rilevanti. L-istudenti jirrikonoxxu kif il-prinċipji fundamentali tax-xjenza jirrelataw mal-operazzjonijiet tekniċi tal-post tax-xogħol. Huma jiżviluppaw il-ħiliet neċessarji biex jaħdmu f’ambjent ta’ laboratorju flindustrija tal-manifattura, u biex japplikaw il-prinċipji bażiċi fuq il-post taxxogħol.

Mode

Apprenticeship

Entry Requirements

MCAST Diploma in Applied Science or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) from English Language, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Design and Technology, Health and Social Care

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Laboratory analyst, Laboratory technologist, Scientific officer

Programme Details

Download Programme Specification here