Institute of Applied Sciences

Advanced Diploma in Health Sciences

AS4-04-21

120 ECVET

Course details

This programme of study has been developed to prepare individuals for health related careers. The study-units deal with the anatomy and physiology of the human body, the physical and psychological changes due to aging, and will help learners to build competences that will help when dealing with people with health issues and challenging behaviour. Through work placements, learners will get the opportunity to develop the skills and competences required to work within the health sector.
Dan il-programm ta’ studju ġie żviluppat biex iħejji lill-istudenti għal karrieri relatati mas-saħħa. L-unitajiet ta’ studju jindirizzaw l-anatomija u l-fiżjoloġija tal-ġisem tal-bniedem, it-tibdil fiżiku u psikoloġiku minħabba x-xjuħija, u jgħin lill-istudenti jiżviluppaw kompetenzi li jgħinuhom jitgħallmu kif iġibu ruħhom ma’ persuni bi problemi ta’ saħħa u ta’ mġiba diffiċli. Permezz ta’ taħriġ fuq il-post tax-xogħol, l-istudenti jkollhom l-opportunità li jiżviluppaw il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa biex jaħdmu fis-settur tas-saħħa.
MQF Level 4
2 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Applied Science or MCAST Diploma in Health and Social Care or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: English Language, Mathematics, Biology Preferred: Maltese, Chemistry, Health and Social Care
Career Pathways: Allied health assistant, Paramedic aide, Health
administrator
Course Outline