Gozo Campus

Advanced Diploma in Health Sciences

AS4-04-19G

Course details

This programme of studies has been developed to prepare individuals for health-related careers. The study-units deal with the anatomy and physiology of the human body, the physical and psychological changes due to aging, and will help learners to build competencies that will help when dealing with people with health issues and challenging behaviour.
Through work placements, learners will get the opportunity to develop the skills and competencies required to work within the health sector.

Dan il-programm ta’ studji ġie żviluppat biex iħejji lill-individwi għal karrieri relatati mas-saħħa. L-unitajiet ta’ studju jindirizzaw l-anatomija u l-fiżjoloġija tal-ġisem tal-bniedem, it-tibdil fiżiku u psikoloġiku minħabba x-xjuħija, u jgħin lill-istudenti jiżviluppaw kompetenzi li jgħinuhom jitgħallmu kif iġibu ruħhom ma’ persuni bi problemi ta’ saħħa u ta’ mġieba diffiċli.
Permezz ta’ taħriġ fuq il-post tax-xogħol, l-istudenti jkollhom l-opportunità li jiżviluppaw il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa biex jaħdmu fis-settur tas-saħħa.

Level 4

2 years full-time

Work Placement

MCAST Diploma in Applied Science
or
MCAST Diploma in Health and Social Care
or
4 SEC/O-Level /SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: English Language, Mathematics, Biology
Preferred: Maltese, Chemistry, Health and Social Care


Career opportunities