Advanced Diploma in Health Sciences

Course Code: AS4-04-19

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

This programme of studies has been developed to prepare individuals for healthrelated careers. The study-units deal with the anatomy and physiology of the human body, the physical and psychological changes due to aging, and will help learners to build competences that will help when dealing with people with health issues and challenging behaviour. Through work placements, learners will get the opportunity to develop the skills and competences required to work within the health sector.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji ġie żviluppat biex iħejji lill-istudenti għal karrieri relatati mas-saħħa. L-unitajiet ta’ studju jindirizzaw l-anatomija u l-fiżjoloġija tal-ġisem tal-bniedem, it-tibdil fiżiku u psikoloġiku minħabba x-xjuħija, u jgħin lillistudenti jiżviluppaw kompetenzi li jgħinuhom jitgħallmu kif iġibu ruħhom ma’ persuni bi problemi ta’ saħħa u ta’ mġiba diffiċli. Permezz ta’ taħriġ fuq il-post tax-xogħol, l-istudenti jkollhom l-opportunità li jiżviluppaw il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa biex jaħdmu fis-settur tas-saħħa.

Mode

Entry Requirements

MCAST Diploma in Applied Science or MCAST Diploma in Health and Social Care or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: English Language, Mathematics, Biology Preferred: Maltese, Chemistry, Health and Social Care

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Allied health assistant, Paramedic aide, Health
administrator

Programme Details

Download Programme Specification here