Advanced Diploma in Environmental Sustainability

Course Code: AS4-03-20

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

Awareness of environmental sustainability and related environmentally-based sectors are growing rapidly in Europe, with the Maltese government recently introducing various laws and standards on reducing global warming, climate change, low carbon emissions and the need for conservation in general. This programme of studies includes topics related to environmental monitoring, even within manufacturing industries, that are fundamental to the development of environmental awareness, and provides the necessary practical skills and techniques. Employment is typically within environmental sustainability sectorbased organisations, as well as within medium to large organisations that face many environmental challenges, such as waste management, alternative energy sources, traffic management and pollution, on a daily basis

Course Description (Malti)

Il-kuxjenza dwar issostenibbiltà ambjentali u s-setturi relatati li huma bbażati fuq l-ambjent qed tikber b’mod rapidu fl-Ewropa, u dan l-aħħar il-gvern Malti introduċa diversi liġijiet u standards dwar it-tnaqqis tat-tisħin globali, it-tibdil fil-klima, illivell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju u l-ħtieġa għall-konservazzjoni b’mod ġenerali. Dan il-programm ta’ studji jinkludi suġġetti relatati mal-monitoraġġ ambjentali, anke fi ħdan industriji tal-manifattura, li huma fundamentali għall-iżvilupp ta’ kuxjenza ambjentali, u jipprovdi l-ħiliet u t-teknika prattika neċessarji. L-impjieg huwa tipikament f’organizzazzjonijiet ibbażati fuq is-settur tas-sostenibbiltà ambjentali, kif ukoll fi ħdan organizzazzjonijiet medji sa kbar li jiffaċċjaw ħafna sfidi ambjentali fuq bażi ta’ kuljum, bħallimmaniġġjar tal-iskart, is-sorsi alternattivi ta’ enerġija, il-ġestjoni tattraffiku u t-tniġġis.

Mode

Entry Requirements

MCAST Diploma in Applied Science or MCAST Diploma in Mechanical Engineering or MCAST Diploma in Engineering (Electronics) or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: At least three (3) from English Language, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Design and Technology, Computer Studies, Environmental Studies

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Technical project manager, Environmental technologist,
Environmental analyst

Programme Details

Download Programme Specification here