Institute of Applied Sciences

Advanced Diploma in Environmental Sustainability

AS4-03-17

Course details

Awareness of environmental sustainability and related environmentally-based sectors are growing rapidly in Europe, with the Maltese government recently introducing various laws and standards on reducing global warming, climate change, low carbon emissions and the need for conservation in general.
This programme of studies includes topics related to environmental monitoring even within manufacturing industries that are fundamental to the development of environmental awareness and provides the necessary practical skills and techniques. Employment is typically within environmental sustainability sector-based organisations, as well as within medium to large organisations that face many environmental challenges, such as waste management, alternative energy sources, traffic management and pollution, on a daily basis.
Il-kuxjenza dwar is-sostenibbiltà ambjentali u s-setturi bbażati fuq l-ambjent relatati qed tikber b’mod rapidu fl-Ewropa, u dan l-aħħar il-gvern Malti introduċa diversi liġijiet u standards dwar it-tnaqqis tat-tisħin globali, it-tibdil fil-klima, il-livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju u l-ħtieġa għall-konservazzjoni b’mod ġenerali.
Dan il-programm ta’ studji jinkludi suġġetti relatati mal-monitoraġġ ambjentali, anke fi ħdan industriji tal-manifattura, li huma fundamentali għall-iżvilupp ta’ kuxjenza ambjentali u jipprovdi l-ħiliet u t-tekniki prattiċi neċessarji. L-impjieg huwa tipikament f’organizzazzjonijiet ibbażati fuq is-settur tas-sostenibbiltà ambjentali, kif ukoll fi ħdan organizzazzjonijiet medji sa kbar li jiffaċċjaw ħafna sfidi ambjentali fuq bażi ta’ kuljum, bħall-immaniġġjar tal-iskart, is-sorsi alternattivi ta’ enerġija, il-ġestjoni tat-traffiku u t-tniġġis.
Level 4
2 years full-time
Work Placement

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

MCAST Diploma in Applied Science
or
MCAST Diploma in Mechanical Engineering
or
MCAST Diploma in Engineering (Electronics)
or
4 SEC/O-Level /SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: at least 3 from English Language, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Design and Technology, Computer Studies, Environmental Studies


Career opportunities

Technical project manager
Environmental technologist
Environmental analyst