Institute of Applied Sciences

Diploma in Applied Science

AS3-01-19

Course details

This course of studies provides a strong grounding in fundamental science and technology principles, as well as an initial exposure to vocational science subjects related to health, environment, food and engineering industries.
The learner will be able to understand the fundamental principles and laws of science, and how these are applied within the industrial sector. The learner will also be able to understand the science of different materials, and gain an awareness of the principles behind certain technologies.

Dan il-kors ta’ studji jipprovdi bażi b’saħħitha għall-prinċipji fundamentali tax-xjenza u t-teknoloġija, kif ukoll esponiment inizjali għal suġġetti tax-xjenza vokazzjonali relatati mal-industriji tas-saħħa, l-ambjent, l-ikel u l-inġinerija.
L-istudent ikun jista’ jifhem il-prinċipji fundamentali u l-liġijiet tax-xjenza, u kif dawn huma applikati fis-settur industrijali. L-istudent ikun jista’ jifhem ukoll ix-xjenza ta’ materjali differenti, u jikseb għarfien dwar il-prinċipji wara ċerti teknoloġiji.

Level 3

1 year full-time

Includes a Short Work Experience

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes from English Language, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Design and Technology, Health and Social Care