Diploma in Applied Science

Course Code: AS3-01-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This programme of studies provides a strong grounding in fundamental science and technology principles, as well as an initial exposure to vocational science subjects related to health, environment, food and engineering industries. The learner will be able to understand the fundamental principles and laws of science, and how these are applied within the industrial sector. The learner will also be able to understand the science of different materials, and gain an awareness of the principles behind certain technologies.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji jipprovdi bażi b’saħħitha għall-prinċipji fundamentali tax-xjenza u t-teknoloġija, kif ukoll introduzzjoni għal suġġetti tax-xjenza vokazzjonali relatati mal-industriji tassaħħa, l-ambjent, l-ikel u l-inġinerija. L-istudent ikun jista’ jifhem il-prinċipji fundamentali u l-liġijiet tax-xjenza, u kif dawn huma applikati fis-settur industrijali. L-istudent ikun jista’ jifhem ukoll ix-xjenza ta’ materjali differenti, u jikseb għarfien dwar il-prinċipji wara ċerti teknoloġiji.

Mode

Entry Requirements

MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes from English Language, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Design and Technology, Health and Social Care

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here