Foundation Certificate in Applied Science

Course Code: AS2-01-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This programme of studies is aimed at giving learners the opportunity to further their studies in several diverse sciencerelated areas including environmental, health and industrial sciences. Learners will cover various topics such as Chemistry, Physics, Biology, English, Maltese, Mathematics and IT which will be taught in an applied manner that is relevant to the various science sectors in which employment may be sought with a higher qualification. This programme is particularly suitable for learners who have a scientific or technical aptitude, even if they have not decided fully on their ultimate career choice.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji għandu l-għan li jagħti lill-istudenti l-opportunità biex ikomplu l-istudji tagħhom f’diversi oqsma differenti relatati maxxjenza inklużi x-xjenzi ambjentali, tas-saħħa u industrijali. L-istudenti jkopru diversi suġġetti bħall-Kimika, il-Fiżika, ilBijoloġija, l-Ingliż, il-Malti, il-Matematika u l-IT li se jiġu mgħallma b’mod applikat li jkun rilevanti għad-diversi setturi taxxjenza li fihom jistgħu jsibu impjieg bi kwalifika ogħla. Dan il-programm huwa partikolarment xieraq għall-istudenti li għandhom xeħta għal suġġetti xjentifiċi jew tekniċi, anke jekk ma jkunux għadhom iddeċidew liema karriera se jidħlu għaliha.

Mode

Entry Requirements

Finished Compulsory Education or MCAST Introductory Certificate

Other Entry Requirements

Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here