Institute of Applied Sciences

Foundation Certificate in Applied Science

AS2-01-19

Course details

This programme of studies is aimed at giving learners the opportunity to further their studies in several diverse science-related areas including environmental, health and industrial sciences. Learners will cover various topics such as Chemistry, Physics, Biology, English, Maltese, Mathematics and IT which will be taught in an applied manner that is relevant to the various science sectors in which employment may be sought with a higher qualification. This programme is particularly suitable for learners who have a scientific or technical aptitude, even if they have not decided fully on their ultimate career choice.
Dan il-programm ta’ studji għandu l-għan li jagħti lill-istudenti l-opportunità biex ikomplu l-istudji tagħhom f’diversi oqsma differenti relatati max-xjenza inklużi x-xjenzi ambjentali, tas-saħħa u industrijali. L-istudenti jkopru diversi suġġetti bħall-Kimika, il-Fiżika, il-Bijoloġija, l-Ingliż, il-Malti, il-Matematika u l-IT li se jiġu mgħallma b’mod applikat li jkun rilevanti għad-diversi setturi tax-xjenza li fihom jistgħu jsibu impjieg bi kwalifika ogħla. Dan il-programm huwa partikolarment xieraq għall-istudenti li għandhom aptitudni xjentifika jew teknika, anke jekk ma jkunux għadhom iddeċidew liema karriera se jidħlu għaliha.
Level 2
1 year full-time

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

Finished Compulsory Education
or
MCAST Introductory Certificate
Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career opportunities