Institute of Applied Sciences

Introductory Certificate in Applied Science

AS1-01-21

40 ECVET

Course details

This programme of study aims to provide the learner with the basic knowledge of science and technology and how these apply to everyday life. The study-units deal with the different disciplines of science, hence giving the learner an overview of all the main scientific concepts necessary as a basis for further vocational studies within the science sector.
Dan il-programm ta’ studju għandu l-għan li jipprovdi lill-istudent l-għarfien bażiku tax-xjenza u
t-teknoloġija u kif dawn japplikaw għall-ħajja ta’ kuljum. L-unitajiet ta’ studju jindirizzaw id-dixxiplini differenti tax-xjenza u għaldaqstant jagħtu lill-istudent ħarsa ġenerali lejn il-kunċetti xjentifiċi ewlenin kollha li huma meħtieġa bħala bażi għal studji vokazzjonali ulterjuri fis-settur tax-xjenza.
MQF Level 1
1 Year Full-time
Entry Requirements: Finished Compulsory Education
Initial Assessment Tests (as may be applicable)
Course Outline