Institute of Applied Sciences

Introductory Certificate in Applied Science

AS1-01-19

Course details

This course of studies aims to provide the learner with the basic knowledge of science and technology and how these apply to everyday life. The study units deal with the different disciplines of science hence giving the learner an overview of all the main scientific concepts necessary as a basis for further vocational studies within the science sector.

Dan il-programm ta’ studji għandu l-għan li jipprovdi lill-istudent l-għarfien bażiku tax-xjenza u t-teknoloġija u kif dawn japplikaw għall-ħajja ta’ kuljum. L-unitajiet ta’ studju jindirizzaw id-dixxiplini differenti tax-xjenza u għaldaqstant jagħtu lill-istudent ħarsa ġenerali lejn il-kunċetti xjentifiċi ewlenin kollha meħtieġa bħala bażi għal studji vokazzjonali ulterjuri fis-settur tax-xjenza.

Level 1

1 year full-time

Finished Compulsory Education

Initial Assessment Tests (as may be applicable)