Introductory Certificate in Applied Science

Course Code: AS1-01-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This programme of studies aims to provide the learner with the basic knowledge of science and technology and how these apply to everyday life. The study-units deal with the different disciplines of science, hence giving the learner an overview of all the main scientific concepts necessary as a basis for further vocational studies within the science sector.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji għandu l-għan li jipprovdi lill-istudent l-għarfien bażiku tax-xjenza u t-teknoloġija u kif dawn japplikaw għall-ħajja ta’ kuljum. L-unitajiet ta’ studju jindirizzaw id-dixxiplini differenti tax-xjenza u għaldaqstant jagħtu lill-istudent ħarsa ġenerali lejn il-kunċetti xjentifiċi ewlenin kollha meħtieġa bħala bażi għal studji vokazzjonali ulterjuri fis-settur taxxjenza.

Mode

Entry Requirements

Finished Compulsory Education

Other Entry Requirements

Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here