Institute of Applied Sciences

Bachelor of Science (Honours) in Fish Management

AG6-03-21

180 ECTS

Course details

Internship
This programme of study provides learners with a very thorough understanding of aquaculture and fisheries sciences and includes a wide range of aspects that will give them a better understanding of these sectors which are so important to the economy of the Maltese Islands. The study-units revolve around the aquaculture and fisheries sciences and relate to the production and management of aquaculture facilities, giving a better understanding of the highly complex field of fisheries. This programme of study is intended for those who want to delve deeper into the fish management sciences and who want to start a career in this sector.
Dan il-programm ta’ studju jipprovdi lill-istudenti għarfien dettaljat tax-xjenzi tal-akkwakultura u s-sajd u jinkludi firxa wiesgħa ta’ aspetti li jgħinuhom jifhmu aħjar dawn is-setturi li huma tant importanti għall-ekonomija tal-Gżejjer Maltin. L-unitajiet ta’ studju jduru madwar ix-xjenzi tal-akkwakultura u s-sajd u jirrigwardaw il-produzzjoni u l-ġestjoni ta’ faċilitajiet tal-akkwakultura, biex l-istudenti jkunu jistgħu jifhmu aħjar il-qasam ferm kumpless tas-sajd. Dan il-programm ta’ studju huwa maħsub għal dawk li jixtiequ jidħlu aktar fil-fond fix-xjenzi tal-ġestjoni tas-sajd u li għaldaqstant jixtiequ jibdew karriera f’dan is-settur.
MQF Level 6
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Advanced Diploma in Animal Management and Veterinary Nursing or MCAST Advanced Diploma in Fish Management or MCAST Advanced Diploma in Horticulture or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Career Pathways: Jobs related to the Aquaculture and Fisheries sectors

Course Outline