Institute of Applied Sciences – Centre of Agriculture, Aquatics and Animal Sciences

Bachelor of Science (Honours) in Horticulture

AG6-02-19

Course details

This course gives learners skills in the latest horticultural practices with the use of modern technology.
Learners will have the opportunity to study and practise different aspects related to their main area of study, with the aim of seeking employment at management level in private enterprise, in research and development and/or regulatory services both locally and internationally.
This course is aimed at learners who want to work in the horticulture sector in industries/sectors as varied as EU/national regulatory control sector, farmer training provision, farm advisory services, garden design and landscaping, crop and fruit production sector, educational and promotional horticulture services and pest management/regulatory sector.
This programme offers the required knowledge and competencies related to Sustainable Land Use, Integrated Pest Management, Plant Nutrition and Fertilisation, Agricultural Technology, Rural Development and Garden Design/Landscaping.
During this course students need to undertake a research project whereby a topic is chosen and subsequently investigated, researched, a methodology formulated and data collected, analysed and discussed.

Dan il-kors jagħti lill-istudenti ħiliet fil-prattiki ortikulturali l-aktar riċenti bl-użu ta’ teknoloġija moderna.
L-istudenti jkollhom l-opportunità li jistudjaw u jipprattikaw aspetti differenti relatati mal-qasam prinċipali tal-istudju tagħhom, bl-għan li jsibu impjieg fil-livell maniġerjali fl-intrapriża privata, fir-riċerka u fl-iżvilupp u/jew f’servizzi regolatorji, kemm lokalment kif ukoll fuq livell internazzjonali.
Dan il-kors huwa mmirat lejn studenti li jixtiequ jaħdmu fis-settur tal-ortikultura fl-industriji/is-setturi li jvarjaw mis-settur tal-kontroll regolatorju nazzjonali u tal-UE, il-provvista tat-taħriġ għall-bdiewa, is-servizzi ta’ konsulenza agrikola, id-disinn tal-ġonna u l-pajsaġġ, is-settur tal-produzzjoni tal-għelejjel u tal-frott, is-servizzi ortikulturali edukattivi u promozzjonali u s-settur tal-ġestjoni/regolatorju tal-pesti.
Dan il-programm joffri l-għarfien u l-kompetenzi meħtieġa relatati mal-Użu Sostenibbli tal-Art, il-Ġestjoni Integrata tal-Pesti, in-Nutrizzjoni u l-Fertilizzazzjoni tal-Pjanti, it-Teknoloġija Agrikola, l-Iżvilupp Rurali u d-Disinn tal-Ġonna/il-Pajsaġġ.
Matul dan il-kors l-istudenti jeħtieġ li jaħdmu fuq proġett ta’ riċerka, fejn jagħżlu suġġett sabiex jinvestigawh, jagħmlu riċerka fuqu, jifformulaw metodoloġija, jiġbru d-data u janalizzawha u jiddiskutuha.

Level 6

3 years full-time

Internship

MCAST Advanced Diploma in Horticulture
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Preferred I-Level: Biology, Chemistry