Bachelor of Science (Honours) in Animal Management and Veterinary Nursing

Course Code: AG6-01-19

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

This Bachelor’s degree aims at providing learners with the opportunity to specialise in a main area of study with the aim of seeking employment at management level or similar. This may relate to animal welfare, production, education, veterinary services, research and development, and regulatory services both locally and internationally. The programme of studies offers the required knowledge, skills and competences related to animal health and nutrition, welfare, ecology, philosophy, ethics and law. Learners will also undertake a research project whereby they will be expected to select a topic for investigation following an established methodology.

Course Description (Malti)

Dan il-kors, li jwassal għal baċellerat, għandu l-għan li jipprovdi lillistudenti l-opportunità li jispeċjalizzaw f’qasam ta’ studji prinċipali, bl-għan li jsibu impjieg f’livell maniġerjali jew simili. Dan jista’ jkun jirrigwarda l-benesseri talannimali, il-produzzjoni, l-edukazzjoni, is-servizzi veterinarji, ir-riċerka u l-iżvilupp, u s-servizzi regolatorji, kemm lokalment kif ukoll internazzjonalment. Il-programm ta’ studji joffri l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa relatati mas-saħħa u n-nutrizzjoni tal-annimali, il-benesseri, l-ekoloġija, il-filosofija, l-etika u l-liġi. L-istudenti jwettqu wkoll proġett ta’ riċerka li għalih ikunu mistennija jagħżlu suġġett biex jinvestigawh billi jsegwu metodoloġija stabbilita.

Mode

Internship

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Animal Management and Veterinary Nursing or MCAST Advanced Diploma in Fish Management or MCAST Advanced Diploma in Horticulture or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Animal clinic manager, Animal welfare officer, Farm manager, Nutritional adviser