Institute of Applied Sciences – Centre of Agriculture, Aquatics and Animal Sciences

Bachelor of Science (Honours) in Animal Management and Veterinary Nursing

AG6-01-19

Course details

This Bachelor’s degree aims at providing learners with the opportunity to specialise in a main area of study with the aim of seeking employment at management level or similar. This may relate to animal welfare, production, education, veterinary services, research and development, and regulatory services both locally and internationally.
The programme of studies offers the required knowledge, skills and competences related to animal health and nutrition, welfare, ecology, philosophy, ethics and law. Learners will also undertake a research project whereby they will be expected to select a topic for investigation following an established methodology.
Dan il-grad ta’ baċellerat għandu l-għan li jipprovdi lill-istudenti l-opportunità li jispeċjalizzaw f’qasam ta’ studji prinċipali, bl-għan li jsibu impjieg f’livell maniġerjali jew simili.
Dan jista’ jirrigwarda l-benesseri tal-annimali, il-produzzjoni, l-edukazzjoni, is-servizzi veterinarji, ir-riċerka u l-iżvilupp u servizzi regolatorji, kemm lokalment kif ukoll fuq livell internazzjonali.
Il-programm ta’ studji joffri l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa relatati mas-saħħa u n-nutrizzjoni tal-animali, il-benesseri, l-ekoloġija, il-filosofija, l-etika u l-liġi. L-istudenti jwettqu wkoll proġett ta’ riċerka li permezz tiegħu jkunu mistennija jagħżlu suġġett għal investigazzjoni billi jsegwu metodoloġija stabbilita.
Level 6
3 years full-time
Internship

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

 MCAST Advanced Diploma in Animal Management and Veterinary Nursing
or
MCAST Advanced Diploma in Fish Management
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Preferred I-Level: Biology, Chemistry


Career opportunities