Institute of Applied Sciences – Centre of Agriculture, Aquatics and Animal Sciences

Advanced Diploma in Horticulture

AG4-A3-17

Course details

This programme of studies provides learners with an understanding of the horticultural industry including crop management of a wide range of crops, an introduction to garden design, floristry, pest and nutrient management, and studies in rural development and agricultural policies.
The programme of studies offers a wide perspective on the latest technologies used in the agricultural sector as well as its interconnectivity with entrepreneurship and business and the hospitality sector in relation to garden design and agri- and ecotourism.
Learners will be encouraged to relate theory to practice at all stages of learning through assignments, projects, practical work and the apprenticeship scheme. Scheduled practical crop husbandry duties form an integral part of the curriculum.
Dan il-programm ta’ studji jipprovdi lill-istudenti fehim dwar l-industrija tal-ortikultura, inkluża l-ġestjoni ta’ firxa wiesgħa ta’ għelejjel, introduzzjoni għad-disinn tal-ġonna, il-produzzjoni u l-bejgħ tal-fjuri, il-ġestjoni tal-pesti u tan-nutrizzjoni, u studji fil-politiki agrikoli u tal-iżvilupp rurali.
Il-programm ta’ studji joffri perspettiva wiesgħa dwar it-teknoloġiji l-aktar riċenti użati fis-settur agrikolu, kif ukoll l-interkonnettività tiegħu mal-intraprenditorja u s-setturi kummerċjali tal-ospitalità fir-rigward tad-disinn tal-ġonna u l-agrituriżmu u l-ekoturiżmu.
L-istudenti se jiġu mħeġġa jorbtu t-teorija mal-prattika fl-istadji kollha permezz ta’ assignments, proġetti, ħidma prattika u l-iskema tal-apprendista. Id-dmirjiet skedati tat-trobbija prattika tal-bhejjem jifformaw parti integrali mill-kurrikulu.
Level 4
2 years on apprenticeship
Apprenticeship

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

 

 

MCAST Diploma in Fish Husbandry
or
MCAST Diploma in Animal Care
or
MCAST Diploma in Horticulture
or
MCAST Diploma in Applied Science
or
4 SEC/O-Level /SSC&P (Level 3) passes
Preferred: Agribusiness, Biology, Chemistry, English Language, Mathematics


Career opportunities

Horticulture Inspector
Garden design assistant
Vegetable/fruit Grower
Rural development Operator