Advanced Diploma in Fish Management

Course Code: AG4-02-19

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

This programme of studies offers learners a wide perspective of different aspects of fish management and will provide them with a broad knowledge and aptitude related to the fish husbandry sector and industry. Learners will acquire knowledge, skills and competences in both the farmed and ornamental fish husbandry industries. This programme of studies also exposes learners to key concepts related to wild stock fisheries management. The programme will give an opportunity to learners to gain experience while learning new skills. They are constantly encouraged to relate theory to practice at all stages through assignments, projects, practical work and work placements. Scheduled fish husbandry duties form an integral part of the curriculum.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji joffri lill-istudenti perspettiva wiesgħa ta’ aspetti differenti tal-ġestjoni tal-ħut u jipprovdilhom għarfien u aptitudni wesgħin relatati mas-settur u l-industrija tat-trobbija tal-ħut. L-istudenti jakkwistaw l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa fl-industriji tat-trobbija tal-ħut, kemm dik tal-fish farms kif ukoll dik ornamentali. Dan il-programm ta’ studji jesponi wkoll lill-istudenti għal kunċetti ewlenin relatati mal-ġestjoni tassajd tal-ħut selvaġġ. Il-programm jagħti opportunità lill-istudenti biex jiksbu esperjenza filwaqt li jitgħallmu ħiliet ġodda. Huma jiġu kontinwament imħeġġa li jorbtu t-teorija malprattika fl-istadji kollha tal-kors, permezz ta’ assignments, proġetti, ħidma prattika u esperjenzi ta’ xogħol. Id-dmirijiet skedati tat-trobbija prattika talannimali jifformaw parti integrali mill-kurrikulu.

Mode

Work Placement

Entry Requirements

MCAST Diploma in Fish Husbandry or MCAST Diploma in Animal Care or MCAST Diploma in Horticulture or MCAST Diploma in Applied Science or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Fish farm inspector, Aquaculture/aquatic technician, Hatchery manager, Aquarium maintenance technician

Programme Details

Download Programme Specification here