Institute of Applied Sciences – Centre of Agriculture, Aquatics and Animal Sciences

Advanced Diploma in Animal Management and Veterinary Nursing

AG4-01-19

Course details

This course of studies provides learners with a broad knowledge of the animal management and animal care industry, including veterinary nursing and assistance as well as studies in veterinary diagnostic techniques and livestock management.
The programme of studies offers a wide perspective on the latest practices in the animal management/animal care sector as well as its interconnectivity with entrepreneurship and the related business sector.
Learners will be encouraged to relate theory to practice at all stages through assignments, projects, practical work and work placements. Scheduled practical livestock husbandry duties form an integral part of the curriculum.
Dan il-kors ta’ studji jipprovdi lill-istudenti għarfien wiesa’ fir-rigward tal-industrija tal-ġestjoni u l-kura tal-annimali, inklużi l-infermerija u l-assistenza veterinarja, kif ukoll studji ta’ tekniki dijanjostiċi veterinarji u l-ġestjoni tal-bhejjem.
Il-programm ta’ studji joffri perspettiva wiesgħa dwar il-prattiki l-aktar riċenti fis-settur tal-ġestjoni u l-kura tal-annimali, kif ukoll l-interkonnettività tiegħu mal-intraprenditorja u s-settur kummerċjali relatat.
L-istudenti se jiġu mħeġġa jorbtu t-teorija mal-prattika fl-istadji kollha permezz ta’ assignments, proġetti, ħidma prattika u esperjenzi ta’ xogħol. Id-dmirjiet skedati tat-trobbija prattika tal-bhejjem jifformaw parti integrali mill-kurrikulu.
Level 4
2 years full-time
Work placement

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

MCAST Diploma in Fish Husbandry
or
MCAST Diploma in Animal Care
or
MCAST Diploma in Horticulture
or
MCAST Diploma in Applied Science
or
4 SEC/O-Level /SSC&P (Level 3) passes
Preferred: Agribusiness, Biology, Chemistry, English Language, Mathematics


Career opportunities