Advanced Diploma in Animal Management and Veterinary Nursing

Course Code: AG4-01-19

Course Duration: 2 Years Full-time

Course Description (English)

This course of studies provides learners with a broad knowledge of the animal management and animal care industry, including veterinary nursing and assistance as well as studies in veterinary diagnostic techniques and livestock management. The programme of studies offers a wide perspective on the latest practices in the animal management/animal care sector as well as its interconnectivity with entrepreneurship and the related business sector. Learners will be encouraged to relate theory to practice at all stages through assignments, projects, practical work and work placements. Scheduled practical livestock husbandry duties form an integral part of the curriculum.

Course Description (Malti)

Dan il-kors ta’ studji jipprovdi lill-istudenti għarfien wiesa’ fir-rigward tal-industrija tal-ġestjoni u l-kura tal-annimali, inklużi l-infermerija u l-assistenza veterinarja, kif ukoll studji dwar it-teknika dijanjostika veterinarja u l-ġestjoni tal-bhejjem. Il-programm ta’ studji joffri perspettiva wiesgħa dwar il-prattiċi l-aktar riċenti fis-settur tal-ġestjoni u l-kura tal-annimali, kif ukoll ir-rabta tiegħu malintraprenditorija u s-settur kummerċjali relatat. L-istudenti jiġu mħeġġa jorbtu t-teorija malprattika fl-istadji kollha tal-kors permezz ta’ assignments, proġetti, ħidma prattika u esperjenzi ta’ xogħol. Id-dmirijiet skedati tat-trobbija prattika talbhejjem jifformaw parti integrali mill-kurrikulu.

Mode

Work Placement

Entry Requirements

MCAST Diploma in Fish Husbandry or MCAST Diploma in Animal Care or MCAST Diploma in Horticulture or MCAST Diploma in Applied Science or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Veterinary assistant, Veterinary nursing assistant, Farm operator, Animal sanctuary warden

Programme Details

Download Programme Specification here