Institute of Applied Sciences – Centre of Agriculture, Aquatics and Animal Sciences

Diploma in Horticulture

AG3-03-18

Course details

This course of studies consists of four different modules: viticulture, floral design, gardening and nursery production, crop production and processing. Practical sessions and work experience form an integral part of the programme of studies, providing the learners with the required skills and competencies to improve employment opportunities. The course also provides a good foundation for future career prospects in the respective fields as well as for progression to a more advanced qualification.
This programme also gives the learner the possibility to choose one’s own combination of different modules leading to certification of an award for each individual stand-alone module that the learner has successfully completed.

Dan il-kors ta’ studji jikkonsisti f’erba’ unitajiet differenti: il-vitikultura, id-disinn tal-fjuri, il-ġardinaġġ u t-tkabbir tal-pjanti, il-produzzjoni u l-ipproċessar tal-għelejjel. Is-sessjonijiet prattiċi u l-esperjenza ta’ xogħol jifformaw parti integrali mill-programm ta’ studji u jipprovdu lill-istudenti l-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa biex itejbu l-opportunitajiet ta’ impjieg tagħhom. Il-kors jipprovdi wkoll bażi tajba għall-prospetti tal-karriera fil-futur fl-oqsma rispettivi, kif ukoll biex wieħed jagħmel progress lejn kwalifika aktar avvanzata.
Dan il-programm jagħti lill-istudent il-possibbilà li jagħżel il-kombinazzjoni tiegħu stess ta’ unitajiet differenti, li jwasslu għaċ-ċertifikazzjoni b’għotja għal kull unità awtonoma individwali li l-utent itemm b’suċċess.

Level 3

1 year full-time

Work placement

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Preferred: Biology, English Language, Agribusiness


Career opportunities

Plant nursery assistant
Horticulture farm/Greenhouse aide
Florist assistant
Viticulture attendant