Diploma in Horticulture

Course Code: AG3-03-18

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This programme of studies consists of four different modules: viticulture, floral design, gardening and nursery production, crop production and processing. Practical sessions and work experience form an integral part of the programme of studies, providing the learners with the required skills and competences to improve employment opportunities. The course also provides a good foundation for future career prospects in the respective fields as well as for progression to a more advanced qualification. This programme also gives the learner the possibility to choose one’s own combination of different modules leading to certification of an award for each individual stand-alone module that the learner has successfully completed.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji jikkonsisti f’erba’ unitajiet differenti: il-vitikultura, id-disinn tal-fjuri, ilġardinaġġ u t-tkabbir tal-pjanti, il-produzzjoni u l-ipproċessar tal-għelejjel. Sessjonijiet prattiċi u esperjenza ta’ xogħol jifformaw parti integrali mill-programm ta’ studji u jipprovdu lill-istudenti l-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa biex itejbu l-opportunitajiet tagħhom li jsibu impjieg. Il-kors jipprovdi wkoll bażi tajba għal prospetti ta’ karriera fl-oqsma rispettivi fil-futur, jew biex l-istudent ikompli jistudja f’livell aktar avvanzat. Dan il-programm jagħti lill-istudent il-possibbiltà li jagħżel huwa stess ilkombinazzjoni ta’ unitajiet differenti, li jwasslu biex l-istudent jikseb ċertifikat ta’ għotja għal kull unità li jtemm b’suċċess.

Mode

Entry Requirements

MCAST Foundation Certificate
or
2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Plant nursery assistant, Horticulture farm/greenhouse aide, Florist assistant, Viticulture attendant

Programme Details

Download Programme Specification here