Diploma in Animal Care

Course Code: AG3-01-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This programme of studies offers an introduction to working with and handling farm animals and pets, and the necessary related handson experience. It provides the practical skills and background knowledge required to form a solid foundation in animal care. The learner will have the opportunity to acquire knowledge on various habitat designs that can be used for farm and pet animals as well as accommodation, study feeding procedures and how to identify and solve animal health problems. A learner who opts for this programme of studies will be expected to attend scheduled husbandry duties which form part of this course. This practical experience, coupled with motivation and responsibility, will back up the theoretical knowledge gained during lectures.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji joffri introduzzjoni għall-ħidma mal-annimali tal-irziezet u l-annimali domestiċi u t-trattament tagħhom, flimkien mal-esperjenza prattika relatata meħtieġa. Dan jipprovdi l-ħiliet prattiċi u l-għarfien bażiku biex tiġi ffurmata bażi soda fir-rigward tal-kura talannimali. L-istudent ikollu l-opportunità li jakkwista għarfien dwar diversi disinji ta’ abitazzjoni li jistgħu jintużaw għall-annimali talirziezet u l-annimali domestiċi, kif ukoll għall-akkomodazzjoni, li jistudja dwar il-proċeduri tal-għalf u kif jidentifika u jsolvi problemi tas-saħħa tal-annimali. Student li jagħżel li jsegwi dan il-programm ta’ studji se jkun mistenni jaqdi d-dmirijiet skedati tat-trobbija tal-annimali li jifformaw parti minn dan il-kors. Din l-esperjenza prattika, flimkien mal-motivazzjoni u r-responsabbiltà, se jsaħħu l-għarfien teoretiku li jkun kiseb matul illezzjonijiet.

Mode

Entry Requirements

MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes

Other Entry Requirements

Career Opportunities

Animal groomer, Pet shop assistant, Animal care assistant

Programme Details

Download Programme Specification here