Foundation Certificate in Horticulture and Animal Care

Course Code: AG2-01-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This programme of studies is designed to equip learners with a range of basic skills and competences enabling them to become competent in various land-based activities related to the agricultural sector. This programme of studies includes a significant amount of vocational practice that will provide a clear idea of the nature of the area that the learner may wish to follow in the future. Learners will have the opportunity to gain handson experience with farm animals, exotic animals and plants. Special focus will be given to soil, crop and animal management, livestock nutrition and farm maintenance.

Course Description (Malti)

Dan il-programm ta’ studji huwa mfassal biex jipprovdi lill-istudenti firxa ta’ ħiliet u kompetenzi bażiċi sabiex isiru kompetenti f’diversi attivitajiet li jinvolvu l-art u li huma relatati mas-settur agrikolu. Dan il-programm ta’ studji jinkludi ammont sinifikanti ta’ prattika vokazzjonali li tagħti idea ċara tan-natura talqasam li l-istudent jista’ jkun jixtieq jinvolvi ruħu fih fil-futur. L-istudenti jkollhom l-opportunità li jiksbu esperjenza prattika ma’ annimali tal-irziezet, annimali eżotiċi u pjanti. Tingħata attenzjoni speċjali lill-ġestjoni talħamrija, tal-għelejjel u talannimali, in-nutrizzjoni talbhejjem u l-manutenzjoni tal-irziezet.

Mode

Entry Requirements

Finished Compulsory Education or MCAST Introductory Certificate

Other Entry Requirements

Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here