Introductory Certificate in Animal Husbandry and Horticultural Skills

Course Code: AG1-01-19

Course Duration: 1 Year Full-time

Course Description (English)

This basic programme of studies equips learners with a range of skills, enabling them to begin to understand what various land-based animal and crop activities involve. The learner will have the opportunity to handle a variety of farm animals as well as work on crop fields and fruit trees. This course of studies includes topics about soil management, establishing crops, animal management, livestock nutrition and farm maintenance. Learners will have the opportunity to feed various animals such as rabbits and poultry, incubate eggs and hatch chicks whilst gaining the required handson experience in the horticulture and animal husbandry sector.

Course Description (Malti)

Dan il-programm bażiku ta’ studji jipprovdi lillistudenti firxa ta’ ħiliet, li permezz tagħhom huma jibdew jifhmu x’jinvolvu diversi attivitajiet talannimali u l-għelejjel. L-istudent ikollu l-opportunità li jieħu ħsieb varjetà ta’ annimali talirziezet, kif ukoll li jaħdem fl-għelieqi tal-għelejjel u fuq is-siġar tal-frott. Dan il-kors ta’ studji jinkludi suġġetti dwar il-ġestjoni tal-ħamrija, l-istabbiliment ta’ għelejjel, il-ġestjoni talannimali, in-nutrizzjoni talbhejjem u l-manutenzjoni tal-irziezet. L-istudenti jkollhom l-opportunità li jagħlfu diversi annimali bħal fniek u tjur, jużaw l-inkubatur tal-bajd u jfaqqsu l-flieles, filwaqt li jiksbu l-esperjenza prattika meħtieġa tal-ortikultura u tat-trobbija tal-annimali.

Mode

Entry Requirements

Finished Compulsory Education

Other Entry Requirements

Initial Assessment Tests (as may be applicable)

Career Opportunities

Programme Details

Download Programme Specification here