Institute of Engineering and Transport

Advanced Diploma in Joinery, Furniture Design and Manufacturing

AE4-A2-21

120 ECVET

Course details

Apprenticeship
This diploma course is aimed at students intending to embark in a career in the woodworking industry. It combines theoretical knowledge and practical training. The practical training is conducted both in College-based industrial workshops and in an industry-based apprenticeship or work placement. Learners will learn how to analyse and provide solutions to typical joinery and furniture products using solid wood and composite materials. Learners will be expected to participate individually and in teams to produce solid wood and composite material manufactured products. Applicants need to be able to work within the industries concerned. Applicants applying through the Secondary Education Certificate route may be requested to complete an additional Level 4 preparatory year if they do not have prior exposure and experience in the sector.
Dan il-kors ta’ diploma huwa mmirat lejn studenti li jixtiequ jagħmlu karriera fl-industrija tax-xogħol tal-injam. Il-kors jikkombina l-għarfien teoretiku mat-taħriġ prattiku. It-taħriġ prattiku jsir kemm f’workshops industrijali bbażati fil-Kulleġġ, kif ukoll fl-industrija waqt apprendistat jew esperjenza ta’ xogħol. L-istudenti jitgħallmu kif janalizzaw u jipprovdu soluzzjonijiet għal prodotti tipiċi tal-għamara bl-użu ta’ njam mastizz u materjali komposti. L-istudenti jkunu mistennija jipparteċipaw b’mod individwali u f’timijiet biex jipproduċu prodotti manifatturati bl-injam mastizz jew materjali komposti. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati. L-applikanti li japplikaw permezz taċ-Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja jistgħu jiġu mitluba jagħmlu sena preparatorja addizzjonali f’Livell 4, jekk ma jkollhomx esperjenza jew qatt ma jkunu ġew esposti għal xogħol f’dan is-settur.
MQF Level 4
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Joinery and Furniture Making or MCAST Diploma in Construction Engineering or MCAST Diploma in Automotive Repair (Body and Paint) or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Preferred: English, Mathematics, Technical Drawing, Engineering Technology, Graphical Communication
Career Pathways: Carpenter, Furniture design supervisor/manager, Tendering and estimating manager (joinery and furniture making)

Course Outline