Institute of Engineering and Transport

Advanced Diploma in Heating, Ventilation and Air-Conditioning

AE4-A1-21

120 ECVET

Course details

Apprenticeship
This programme of study gives participants the knowledge and skills that are required by the Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) industry. Learners will be expected to carry out system modifications and customization. The course is based on College-based training as well as work-based learning. Learners will gain an in-depth knowledge and experience which may lead them to supervisory roles in the HVAC sector. During the course learners are given the opportunity to develop personal skills and attributes essential for a successful performance in related careers. Applicants need to be able to work within the industries concerned.
Dan il-programm ta’ studju jipprovdi lill-parteċipanti l-għarfien u l-ħiliet li titlob l-industrija tat-Tisħin, il-Ventilazzjoni u l-Kondizzjonament tal-Arja (HVAC). L-istudenti jkunu mistennija li jwettqu modifiki u adattamenti tas-sistemi. Il-kors huwa bbażat fuq taħriġ li jsir fil-Kulleġġ kif ukoll tagħlim fil-post tax-xogħol. L-istudenti jiksbu għarfien profond u esperjenza li jistgħu jwassluhom għal rwoli ta’ superviżjoni fis-settur tal-HVAC. Matul il-kors l-istudenti jingħataw l-opportunità li jiżviluppaw ħiliet u attributi personali essenzjali biex jagħmlu suċċess f’karrieri relatati. L-applikanti għandhom ikunu kapaċi jaħdmu fl-industriji kkonċernati.
MQF Level 4
3 Years Full-time
Entry Requirements: MCAST Diploma in Building Services Installations (Plumbing or Plumbing and Electrical) or MCAST Diploma in Construction Engineering or MCAST Diploma in Heating, Ventilation and Air Conditioning or MCAST Diploma in Welding and Fabrication or MCAST Diploma in Electrical Installations or MCAST Diploma in Engineering (Electronics) or MCAST Diploma in Mechanical Engineering or 4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes Compulsory: One subject from Mathematics or Physics and One subject from Engineering Technology, Design and Technology, Chemistry, Mathematics, Physics
Career Pathways: Heating, ventilation and air-conditioning technician, Refrigeration technician, FGAS licensed technician (subject to respective authority approval)

Course Outline