Institute of Engineering and Transport

Diploma in Welding and Fabrication

AE3-A8-21

60 ECVET

Course details

Apprenticeship
This Apprenticeship course combines theoretical knowledge with practical training, both in College-based industrial workshops and in industry-based apprenticeships. Learners will be expected to participate individually and in teams to fabricate welded products. Learners will have the opportunity to use hand and power tools as well as welding sets, giving particular attention to health and safety considerations. This course also provides learners with the opportunity to further develop their knowledge of key skills subjects such as Mathematics, Science, English, Maltese, Information Technology and Individual and Social Responsibility
Dan il-kors ta’ Apprendistat jikkombina l-għarfien teoretiku mat-taħriġ prattiku, kemm f’workshops industrijali bbażati fil-Kulleġġ, kif ukoll waqt l-apprendistat fl-industrija. L-istudenti jkunu mistennija jipparteċipaw b’mod individwali u f’timijiet biex jiffabbrikaw prodotti wweldjati. L-istudenti jkollhom l-opportunità li jużaw għodod tal-idejn u tal-elettriku, kif ukoll settijiet tal-iwweldjar, b’attenzjoni partikolari għal kunsiderazzjonijiet tas-saħħa u s-sigurtà. Dan il-kors jipprovdi wkoll lill-istudenti l-opportunità li jkomplu jsaħħu l-għarfien tagħhom fir-rigward tassuġġetti tal-ħiliet ewlenin, bħall-Matematika, ix-Xjenza, l-Ingliż, il-Malti, it-Teknoloġija tal-Informazzjoni u r-Responsabbiltà Individwali u Soċjali.
MQF Level 3
1 Year Full-time
Entry Requirements: MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Career Pathways: Welding and fabrication tradesperson

Course Outline