Institute of Engineering and Transport

Diploma in Aircraft Structures and Repairs

AE3-A5-21

60 ECVET

Course details

Apprenticeship
This MCAST diploma is intended to train the learner for competences in Aircraft Structures and Repairs which are essential for structure repair mechanics. This training course will include Basic Aircraft Sheet Metal, Structures Repair Procedures and Human Factors, amongst other modules. The course is on a full-time basis and will take 12 months to be completed. It is divided into three main areas, namely: the theoretical element, the practical experience and on-the-job exposure. This is an opportunity for individuals to commence or develop their career in the aviation industry.
Din id-diploma tal-MCAST hija maħsuba biex tħarreġ lill-istudenti fil-kompetenzi relatati mal-Istrutturi u t-Tiswijiet tal-Ajurplani, li huma essenzjali għall-mekkaniks li jaħdmu f’dan ix-xogħol. Dan il-kors ta’ taħriġ jinkludi Basic Aircraft Sheet Metal (Xogħol Bażiku fuq Pjanċi tal-Metall tal-Ajruplani), Structures Repair Procedures (Proċeduri ta’ Tiswija tal-Istrutturi) u Human Factors (Fatturi Umani), fost unitajiet oħrajn. Il-kors huwa full-time u huwa mifrux fuq 12-il xahar. Huwa maqsum fi tliet oqsma ewlenin: l-element teoretiku, l-esperjenza prattika u t-taħriġ fuq il-post tax-xogħol. Din hija opportunità għal individwi li jixtiequ jibdew jew jiżviluppaw il-karriera tagħhom fl-industrija tal-avjazzjoni.
MQF Level 3
12 Months
Entry Requirements: MCAST Foundation Certificate or 2 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes From: Mathematics, Physics, Graphical Communication/Technical Drawing/Design and Technology, Engineering Technology, English Language, Chemistry Applicants already in possession of passes in Part-66 Aircraft Mechanic Category A modules will also be considered.
Career Pathways: Aircraft structure repair mechanic, Aircraft maintenance mechanic, Aircraft cabin mechanic