Institute: Institute of Applied Sciences

Department: –

Course Title: Advanced Diploma for Dental Surgery Assistants

Course Code: AS4-06-22

ECTS: 120

Course details

Mode: Includes Work Placement
Dental Surgery Assistants are Allied Health personnel who play an important role in the performance of dental procedures. The aim of this course is to provide both the theoretical and the clinical practical techniques necessary for future dental personnel to be considered competent to assist the dental team. The objectives of this course are to instruct the candidate in basic knowledge of: (i) teeth anatomy, pathology, oral care and instruments, (ii) the health and safety of dental surgeries, (iii) patient care prior, during and post dental treatments, (iv) maintaining good communication with patients and (v) maintaining records and appointments and placing orders for materials in use in the dental surgery.
Id-Dental Surgery Assistants jappartjenu għal waħda mill-professjonijiet kumplimentari għall-mediċina u għandhom rwol importanti fit-twettiq ta’ proċeduri dentali. Dan il-kors huwa mmirat biex l-istudenti jitgħallmu t-teorija u l-prattika relatati mal-ħiliet kliniċi li huma meħtieġa jkollhom biex fil-futur ikunu kkunsidrati kompetenti biex jassistu tim ta’ dentisti. Il-kors għandu l-għan li l-istudenti jiksbu għarfien bażiku dwar: (i) l-anatomija tas-snien, il-patoloġija relatata, il-kura tal-ħalq u l-istrumenti wżati fid-dentistrija, (ii) is-saħħa u s-sigurtà meħtieġa fi kliniċi dentali; (iii) il-kura tal-pazjent qabel, waqt u wara t-trattamenti dentali, (iv) iż-żamma ta’ komunikazzjoni tajba mal-pazjenti, u (v) iż-żamma tar-records u l-appuntamenti tal-pazjenti u kif jagħmlu ordnijiet ta’ materjali użati fil-kirurġija dentali.
MQF Level: 4
Duration: 2 Years Full-time
Entry requirements: MCAST Diploma in Applied Science
or
MCAST Diploma in Health and Social Care
or
4 SEC/O-Level/SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: English Language and Mathematics and Biology
Other entry requirements: –
Career opportunities: Dental surgery assistant
Programme details:
Programme outline(pdf): Download
Key Information for Prospective, Continuing and Progressing Students for Full-Time Programmes