Institute for the Creative Arts

Bachelor of Arts (Honours) in Spatial Design

AD6-08-19

Course details

This degree aims to provide learners with the essential communication skills to visually interpret industry-related spatial design projects of both internal and external spaces. Learners will develop critical analysis and independent thinking to project management competences to transform three-dimensional volumes into innovative spatial experiences. They will explore innovative constructional materials and technology to develop their projects, with attention to sustainability and environment, considering also light effects in the design brief.
Learners will also learn how to generate technical drawing skills and artistic visuals using CAD software to communicate concepts and details in a realistic manner, as well as develop model-making skills.
At the end of the course, Learners will have built a portfolio of work which will serve them well for work opportunities.

Din id-degree għandha l-għan li tipprovdi lill-istudenti l-ħiliet essenzjali tal-komunikazzjoni biex jinterpretaw b’mod viżiv il-proġetti tad-disinn spazjali relatati mal-industrija ta’ spazji kemm interni kif ukoll esterni. L-istudenti jiżviluppaw analiżi kritika u ħsieb indipendenti fir-rigward tal-kompetenzi għall-immaniġġjar tal-proġetti biex jittrasformaw volumi tridimensjonali f’esperjenzi spazjali innovattivi. Huma se jesploraw materjali u teknoloġija ta’ kostruzzjoni innovattivi biex jiżviluppaw il-proġetti tagħhom, b’attenzjoni għas-sostenibbiltà u l-ambjent, filwaqt li jikkunsidraw ukoll effetti tad-dawl fid-design brief.
L-istudenti jitgħallmu wkoll kif jiżviluppaw ħiliet ta’ tpinġija teknika u stampi artistiċi bl-użu tas-softwer CAD biex jikkomunikaw kunċetti u dettalji b’mod realistiku, kif ukoll jiżviluppaw ħiliet tal-bini ta’ mudelli.
Fl-aħħar tal-kors, l-istudenti jkunu bnew portafoll ta’ xogħlijiet li jkun ta’ benefiċċju għall-opportunitajiet ta’ impjieg.

Level 6

3 years full-time

includes Live Cases

MCAST Advanced Diploma in Art and Design
or
MCAST Advanced Diploma in Fashion and Retail
or
MCAST Advanced Diploma in Performing Arts
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: Art, or Graphical Communication, or Engineering Drawing, or Physics

As from 2021/22, internal progression will only be limited to MCAST Advanced Diploma in Art and Design

Applicants may be asked to sit for an interview and/or present their Portfolio.


Career opportunities