Institute for the Creative Arts

Bachelor of Arts (Honours) in Product Design

AD6-07-19

Course details

This degree prepares learners to work in the creative design of furniture and industrial product. Learners learn how to respond to complex design briefs by investigating different cultural, social, economic contexts and the development of design products. Learners will take individual responsibility to research and effectively communicate their creative ideas using visual communication and CAD software to present technical and creative renders of effective product designs.
Guided lectures will provide learners with knowledge on fundamental topics such as sustainability, environmental studies, functional design, traditional 3D production and innovative technologies. also supported with the necessary skills to transform their designs into physical prototypes within industry-based scenarios. At the end of the course, learners would have built a portfolio of work which will serve them well for career opportunities.

Din id-degree tħejji lill-istudenti biex jaħdmu fid-disinn kreattiv tal-għamara u l-prodotti industrijali. L-istudenti jitgħallmu kif iwieġbu għal dokumenti tad-disinn kumplessi billi jinvestigaw kuntesti kulturali, soċjali u ekonomiċi differenti u l-iżvilupp ta’ prodotti tad-disinn. L-istudenti jieħdu responsabbiltà individwali biex jagħmlu riċerka u jikkomunikaw b’mod effettiv l-ideat kreattivi tagħhom permezz tal-komunikazzjoni viżiva u s-softwer CAD biex jippreżentaw disinji tekniċi u kreattivi ta’ prodotti effettivi.
Il-lezzjonijiet iggwidati jipprovdu lill-istudenti għarfien dwar suġġetti fundamentali bħas-sostenibbiltà, l-istudji ambjentali, id-disinn funzjonali, teknoloġiji tradizzjonali tridimensjonali innovattivi u tal-produzzjoni, appoġġjati wkoll bil-ħiliet neċessarji biex jibdlu id-disinji tagħhom f’prototipi fiżiċi, fi ħdan xenarji bbażati fuq l-industrija. Fl-aħħar tal-kors, l-istudenti jkunu bnew portafoll ta’ xogħlijiet li jservihom għal opportunitajiet tal-karriera.

Level 6

3 years full-time

includes Live Cases

MCAST Advanced Diploma in Art and Design
or
MCAST Advanced Diploma in Fashion and Retail
or
MCAST Advanced Diploma in Performing Arts
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: Art, or Graphical Communication, or Engineering Drawing, or Physics

As from 2021/22, internal progression will only be limited to MCAST Advanced Diploma in Art and Design

Applicants may be asked to sit for an interview and/or present their Portfolio.


Career opportunities