Bachelor of Arts (Honours) in Product Design

Course Code: AD6-07-19

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

This degree programme prepares learners to work in the creative design of furniture and industrial products. Learners learn how to respond to complex design briefs by investigating different cultural, social and economic contexts and the development of design products. They will take individual responsibility to research and effectively communicate their creative ideas using visual communication and CAD software to present technical and creative renders of effective product designs. Guided lectures will provide learners with knowledge on fundamental topics such as sustainability, environmental studies, functional design, traditional 3D production and innovative technologies, also supported with the necessary skills to transform their designs into physical prototypes within industry-based scenarios.

Course Description (Malti)

Dan il-programm fil-livell ta’ baċellerat iħejji lillistudenti biex jaħdmu fid-disinn kreattiv ta’ għamara u prodotti industrijali. L-istudenti jitgħallmu kif iwieġbu għal design briefs kumplessi billi jinvestigaw kuntesti kulturali, soċjali u ekonomiċi differenti u l-iżvilupp ta’ prodotti taddisinn. Huma jieħdu responsabbiltà individwali biex jirriċerkaw u jikkomunikaw b’mod effettiv l-ideat kreattivi tagħhom permezz talkomunikazzjoni viżiva u s-softwer CAD biex jippreżentaw disinji ta’ prodotti li jkunu skont it-teknika u kreattivi. Waqt il-lezzjonijiet l-istudenti jkunu ggwidati jiksbu għarfien dwar suġġetti fundamentali bħassostenibbiltà, l-istudji ambjentali, id-disinn funzjonali, u t-teknoloġiji tal-produzzjoni, kemm dawk tridimensjonali tradizzjonali kif ukoll oħrajn innovattivi. Bl-għajnuna tal-ħiliet neċessarji, l-istudenti jitgħallmu jibdlu d-disinji tagħhom fi prototipi kif jiġri fl-industrija.

Mode

Live Cases

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Art and Design or MCAST Advanced Diploma in Fashion and Retail or MCAST Advanced Diploma in Performing Arts or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Compulsory A-Level: Art or Graphical Communication or Engineering Drawing or Physics As from 2021/22, internal progression will be limited to MCAST Advanced Diploma in Art and Design.

Other Entry Requirements

Applicants may be asked to sit for an Interview and/or present their portfolio

Career Opportunities

Industrial product designer, Furniture designer, Prop designer for stage or set

Programme Details

Download Programme Specification here