Institute for the Creative Arts

Bachelor of Arts (Honours) in Graphic Design

AD6-04-19

Course details

Communicating messages successfully via graphic design, requires a high level of understanding of the visual art of representation. This highly contextualised curriculum draws on contemporary design practice, together with theoretical and historical cultural material.
The degree equips learners with the knowledge to explore and challenge creative boundaries, through real-life design scenarios. They will hone their skills in fundamental design principles such as layout, form, typography, iconography and colour. Learners will analyse a wide range of professional design problems, and find creative and innovative solutions using various media. Traditional and digital tools will be explored in disciplines such as editorial design, web design, signage, advertising and packaging.

Il-komunikazzjoni ta’ messaġġi b’mod effettiv permezz tad-disinn grafiku tirrikjedi livell għoli ta’ għarfien tal-arti viżiva tar-rappreżentazzjoni. Dan il-kurrikulu ferm ikkuntestwalizzat huwa bbażat fuq il-prattika tad-disinn kontemporanju, flimkien ma’ materjal kulturali teoretiku u storiku.
Id-degree tipprovdi lill-istudenti l-għarfien biex jesploraw u jisfidaw limiti kreattivi, permezz ta’ xenarji ta’ disinn realistiċi. Huma jirfinaw il-ħiliet tagħhom fir-rigward tal-prinċipji tad-disinn fundamentali bħal-layout, il-format, it-tipografija, l-ikonografija u l-kulur. L-istudenti janalizzaw firxa wiesgħa ta’ problemi ta’ disinn professjonali u jsibu soluzzjonijiet kreattivi u innovattivi permezz ta’ diversi midja. L-għodod tradizzjonali u diġitali jiġu esplorati f’dixxiplini bħad-disinn editorjali, id-disinn tal-websajts, is-sinjalazzjoni, ir-reklamar u l-ippakkjar.

Level 6

3 years full-time

includes Live Cases

MCAST Advanced Diploma in Graphic Design and Interactive Media
or
MCAST Advanced Diploma in Art and Design
or
MCAST Advanced Diploma in Photoghraphy
or
MCAST Advanced Diploma in Creative Media Production
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Compulsory A-Level: Art, or Art and Design, or Graphical Communication, or equivalent


Career opportunities