Institute for the Creative Arts

Bachelor of Arts (Honours) in Creative Media Production

AD6-01-19

Course details

The creative media industry is a competitive and pleasantly adventurous one. With the introduction of new media, the Industry is always on the look-out for young talent who can dream and create unique moving image productions from concept to screen.

This degree is intended to give learners the opportunity to work hands-on in creative environments and producing audio-visual content for both artistic and commercial practices.
Learners will acquire a broad range of skills and techniques focusing mainly on TV studio productions, and will specifically progress to audio-visual modules consisting of both research and practical film-making assignments. Moreover, learners will also explore different aspects of the discipline in relation to advertising productions, sound and multi-platform storytelling. In their final year, learners will be given the opportunity to research and develop their own individual practice.

L-industrija tal-midja kreattiva hija waħda kompetittiva u avventuruża. Bl-introduzzjoni ta’ new media, l-industrija dejjem tfittex talent żagħżugħ li kapaċi joħlom u joħloq produzzjonijiet uniċi ta’ immaġni li tiċċaqlaq mill-kunċett għall-iskrin.

Din id-degree hija maħsuba biex tagħti lill-istudenti l-opportunità li jaħdmu b’mod prattiku f’ambjenti kreattivi u jipproduċu kontenut awdjoviżiv għal prattiċi kemm artistiċi kif ukoll kummerċjali.
L-istudenti jiksbu firxa wiesgħa ta’ ħiliet u tekniki li jiffokaw b’mod partikolari fuq produzzjonijiet fl-istudjos tat-televiżjoni, u jipprogressaw b’mod speċifiku lejn unitajiet awdjoviżivi li jikkonsistu f’assignments, kemm ta’ riċerka kif ukoll tal-produzzjoni tal-films. Barra minn hekk, l-istudenti jesploraw ukoll aspetti differenti tad-dixxiplina fir-rigward ta’ produzzjonijiet tar-reklamar, il-ħoss u n-narrazzjoni multipjattaforma . Fl-aħħar sena tagħhom, l-istudenti jingħataw l-opportunità li jagħmlu riċerka u jiżviluppaw il-prattika individwali tagħhom stess.

Level 6

3 years full-time

includes Live Cases

MCAST Advanced Diploma in Creative Media Production*
or
MCAST Advanced Diploma in Graphic Design and Interactive Media
or
MCAST Advanced Diploma in Photography
or
MCAST Advanced Diploma in Art and Design
or
2 A-Level passes and 2 I-Level passes
Preferred A-Level: Art, English Language, Photography

*Students progressing from the MCAST Advanced Diploma in Creative Media Production will be given preference in cases where the number of applicants exceeds the number of available places.

Applicants may be asked to sit for an interview and/or present their Portfolio.


Career opportunities