Bachelor of Arts (Honours) in Creative Media Production

Course Code: AD6-01-19

Course Duration: 3 Years Full-time

Course Description (English)

The creative media industry is competitive and pleasantly adventurous. With the introduction of new media, the Industry is always on the lookout for young talent who can dream and create unique moving image productions from concept to screen. This degree programme is intended to give learners the opportunity to work hands-on in creative environments and produce audiovisual content for both artistic and commercial practices. Learners will acquire a broad range of skills and techniques focusing mainly on TV studio productions, and will specifically progress to audio-visual modules consisting of both research and practical film-making assignments. Moreover, learners will also explore different aspects of the discipline in relation to advertising productions, sound and multi-platform storytelling. In their final year, learners will be given the opportunity to research and develop their own individual practice.

Course Description (Malti)

L-industrija tal-midja kreattiva hija waħda kompetittiva u avventuruża. Blintroduzzjoni ta’ midja ġodda, l-industrija kontinwament tfittex talent żagħzugħ li kapaċi joħlom u joħloq kunċetti ta’ produzzjonijiet uniċi ta’ immaġni li tiċċaqlaq għall-iskrin. Dan il-programm fil-livell ta’ baċellerat huwa maħsub biex jagħti lillistudenti l-opportunità li jaħdmu b’mod prattiku f’ambjenti kreattivi ħalli jipproduċu kontenut awdjoviżiv għal prattiċi artistiċi kif ukoll kummerċjali. L-istudenti jiksbu firxa wiesgħa ta’ ħiliet u tekniki li jiffokaw b’mod partikolari fuq produzzjonijiet fl-istudjos tat-televiżjoni, biex imbagħad jgħaddu speċifikament għal unitajiet ta’ studju li jittrattaw l-element awdjoviżiv u li jinvolvu kemm riċerka kif ukoll produzzjoni ta’ films. Barra minn hekk, listudenti jesploraw ukoll aspetti differenti taddixxiplina fir-rigward ta’ produzzjonijiet ta’ reklami, il-ħoss u n-narrazzjoni blużu ta’ forom differenti. Fl-aħħar sena l-istudenti jingħataw l-opportunità li jagħmlu riċerka u jiżviluppaw il-prattika tagħhom.

Mode

Live Cases

Entry Requirements

MCAST Advanced Diploma in Creative Media Production* or MCAST Advanced Diploma in Graphic Design and Interactive Media or MCAST Advanced Diploma in Photography or MCAST Advanced Diploma in Art and Design or 2 A-Level passes and 2 I-Level passes Preferred A-Level: Art, English Language, Photography *Students progressing from the MCAST Advanced Diploma in Creative Media Production will be given preference in cases where the number of applicants exceeds the number of available places.

Other Entry Requirements

Applicants may be asked to sit for an Interview and/or present their portfolio.

Career Opportunities

TV editorial assistant, Film content producer, TV content producer, Film production runner, Film and TV technical operator