Institute for the Creative Arts

Advanced Diploma in Creative Media Production

AD4-02-19

Course details

The media industry is an ever changing and dynamic sector which requires specific skills sets and competences to address the versatile demands that the Industry reuires to operate. These demands can be creative in nature but also technical.
The Advanced Diploma in Creative Media Production opens up a range of pathways leading to careers within various media sectors. After the successful completion of this course, learners may choose to work in video production, television, sound, interactive media and sectors of the film industry.
The programme provides learners with a broad introduction to the various aspects of audio-visual production. Moreover, it provides a solid foundation in underlying theories, while also covering practical areas in camera and audio techniques and video editing.
L-industrija tal-midja hija settur kull ma jmur jinbidel u dinamiku li jeħtieġ numru ta’ ħiliet u kompetenzi speċifiċi biex jiġu indirizzati d-domandi versatili li l-Industrija teħtieġ biex topera. Dawn id-domandi jistgħu jkunu ta’ natura kreattiva kif ukoll teknika.
L-Advanced Diploma in Creative Media Production tiftaħ firxa ta’ toroq li jwasslu għal karrieri f’diversi setturi tal-midja. Wara t-tlestija b’suċċess ta’ dan il-kors, l-istudenti jistgħu jagħżlu li jaħdmu fil-produzzjoni tal-vidjos, fit-televiżjoni, fil-ħoss, fil-midja interattiva u f’setturi tal-industrija tal-films.
Il-programm jipprovdi lill-istudenti introduzzjoni wiesgħa għad-diversi aspetti tal-produzzjoni awdjoviżiva. Barra minn hekk, jipprovdi bażi soda fir-rigward tat-teoriji fundamentali, filwaqt li jkopri wkoll oqsma prattiċi fit-teknika tal-kamera u tal-awdjo u fl-editjar tal-vidjos.
Level 4
2 years full-time

Note:
All MCAST programmes undergo periodic revision. The current document is the latest specification available and is for guidance only.
Programme specifications are subject to change before commencement of academic year 2019-2010.

 icon-arrow-circle-down Download course outline

 

 

MCAST Diploma in Art and Design
or
MCAST Diploma in Media
or
MCAST Diploma in Foundation Studies for Security, Enforcement and Protection
or
4 SEC/O-Level /SSC&P (Level 3) passes
Compulsory: Art or English Language or Music Studies
Applicants may be asked to sit for an interview and/or present a portfolio.